HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

https://www.facebook.com/Sekcija.za.medicinsku.i.farmaceutsku.kemiju.HKD

8. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju:
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - OD IDEJE DO TRŽIŠTA

Osmi sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 4. lipnja 2019. u 14:30 sati u predavaonici krila Ivana Supeka (1. krilo); Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, sa sljedećim programom:

14.30 Osvježenje uz kavu i čaj
15.00 Pozdravni govor
Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, Pročelnica Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva
15.10-15.50 Inovativni proizvod (Vankomicin RTU) - kreativna vs. reaktivna vibracija istraživanja
Dr. sc. Aleksandar Danilovski, Chief Scientific Officer (CSO), Senior Vice President, Xellia Pharmaceuticals, Denmark
15.50-16.30 Genos - od startup-a do globalnog lidera u visokoprotočnoj glikomici
Prof. dr. sc. Gordan Lauc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osnivač i Predsjednik uprave tvrtke Genos d.o.o.
16.30-17.00 Rasprava na temu: Istraživanje i razvoj lijekova i poduzetništvo u Hrvatskoj

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije


2. svibnja 2019.

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a dodijelila je tri stipendije mladim istraživačima za sudjelovanje na "EFMC Advanced Synthesis and Medicinal Chemistry" (EFMC-ASMC 2019), te Youth Medicinal Chemistry Symposium 2019" u Ateni, (1.-5. rujna 2019.)

Dobitinici stipendije su:

- Maja Beus (Farmaceutsko biokemijski fakultet): "Antiplasmodial activity of SAHAquines, novel SAHA - primaquine hybrids"
- Katarina Zlatić (Institut Ruđer Bošković): "Synthesis, photochemical reactivity and biological activity of quinone methide precursors containing BODIPY chromophore - potential anticancer drugs"
- Martina Musković (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci): "Photodynamic activity of free-base and Zn(II) complexes of N-methylated tetra- and tripyridylporphyrins")

Čestitke nagrađenima i puno uspjeha na kongresima.
Više informacija na stranicama kongresa:
https://www.efmc-asmc.org/ i https://www.efmc-ymcs.org/


14. ožujka 2019.

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva dodijelila je stipendije prezenterima iz Hrvatske i članovima Sekcije, za sudjelovanje na simpoziju "Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019", u Pragu.
Stipendije su dodijeljene za dva "key note" predavača:
- Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
- dr. sc. Ana Amić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
... i jedno postersko priopćenje:
- Iva Orehovec (Institut Ruđer Bošković)


Izvješće s kongresa „10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry“

Međunarodna 10. konferencija Zajednički sastanak medicinske kemije (10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, JMMC) održana je od 25. do 28. lipnja 2017. godine u Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel u Srebrenom, pokraj Dubrovnika. Organizacija ovog događaja pripala je Sekciji za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva (HKD) zajedno s nekoliko nacionalnih društava medicinske i farmaceutske kemije iz Srednje i Istočne Europe koji sudjeluju u kreiranju znanstvenog programa konferencije. Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Europske federacije za medicinsku kemiju (European Federation for Medicinal Chemistry, EFMC). Deseta konferencija JMMC slijedi tradiciju koju su započela nacionalna društva iz devet Europskih zemalja: Austrije, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke, Slovenije i Češke Republike. Članovi Nacionalnog organizacijskog odbora (slika 1) bili su znanstvenici iz industrije (Fidelta), Instituta Ruđer Bošković te fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Slika 1. Članovi Nacionalnog organizacijskog odbora: (desno) Sanja Koštrun, Ivana Perković, Rosana Ribić, Ines Vujasinović, Nikola Basarić, Vesna Gabelica Marković (predsjednica), Danijel Namjesnik, Višnja Stepanić, Ivanka Jerić i Silvana Raić-Malić (lijevo).

Potporu održavanju ovog znanstvenog skupa dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Uspješnoj organizaciji skupa, također, su značajno pomogli sljedeći sponzori i izlagači: Fidelta (srebrni sponzor), Fluorochem, Shimadzu, Iris Biotech, Kefo, Alphachrom, Apollo scientific, Medic, Reach separation, Labena, KemoLab d.o.o., Messer, Medicinska tehnika Inel, Obrnuta faza, EFMC i ChemMedChem Wiley VCH. Na svečanom otvorenju bili su prisutni brojni gosti i uzvanici, a sudionike su pozdravili voditeljica Sekcije za medicinsku kemiju i predsjednica Nacionalnog organizacijskog odbora, dr. sc. Vesna Gabelica Marković, predsjednica Hrvatskog kemijskog društva i prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, predstavnik EFMC-a, prof. dr. sc. Gabriele Constantino, a skup je govorom pozdravio i gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković. Događanja na skupu medijski je popratila Hrvatska radio televizija (HRT). Na kongresu je sudjelovalo više od 250 sudionika iz sveukupno 30 država, te 5 kontinenata. Ključne teme znanstvenog programa podijeljene su na istraživanja u području novih antiinfektivnih, protutumorskih i neuroaktivnih lijekova. Program je, također, pokrio i nova istraživanja iz komputacijske kemije, otkrivanje malih molekularnih proba, epigenetike, novih kemijskih entiteta iz prirode i drugih inovativnih tehnologija za dizajniranje novih lijekova. Znanstveni program sadržavao je 11 plenarnih predavanja, 15 pozvanih predavanja i 16 usmenih priopćenja. Najprepoznatljivije je ime prof. dr. Nenada Bana, našeg svjetski poznatog znanstvenika,koji već duži niz godina radi na ETH-Zurich, Švicarska. Nenad Ban je izložio najnovije rezultate istraživanja strukture i funkcije eukariotskih i mitohondrijskih ribosoma (slika 2). Prof. dr. sc. Paul Brennan iz Sveučilišta u Oxfordu održao je zapaženo predavanje o kemijskim probama za mete prepoznatljive u području epigenetike, dok je prof. dr. sc. Gerhard Klebe iz Sveučilišta u Marburgu iznio najnovije spoznaje o utjecaju termodinamike na vezivanje liganada i proteina u medicinskoj kemiji. Dr. sc. Ivo Piantanida također je održao zanimljivo plenarno predavanje na temu dizajniranja i sinteze malih molekularnih proba za proteine i DNA/RNA. Niz drugih interesantnih predavanja i ugledni predavači privukli su veliki interes sudionika kongresa pa su predavanja bila odlično posjećena.

Slika 2. Predavanje prof. dr. sc. Nenada Bana (ETH-Zurich, Švicarska) i prof. dr. sc. Gerharda Klebea (Sveučilišta u Marburgu, Njemačka)

Kako je pokazan velik interes sudionika za usmenim priopćenjem, organizirane su i dvije paralelne sekcije s usmenim priopćenjima. Na skupu je prezentirano više od 170 posterskih priopćenja u dvije posterske sekcije. Nagrađena su tri najbolja posterska priopćenja, za koja su autori zadnji dan, na kraju programa, održali kratka usmena priopćenja, u trajanju od 5 min. Važno je spomenuti da je ovaj kongres predstavljao značajan znanstveni događaj koji je tijekom četiri dana programa omogućio povezivanje istraživačkih timova iz različitih zemalja koji se bave srodnim istraživanjima u području medicinske kemije. Prigode za susrete, upoznavanje i uspostave novih suradnji bilo je i prilikom društvenih događanja koji su organizirani tijekom kongresa, poput svečane večere u hotelu Sheraton i izleta u Dubrovnik. Dubrovačkom galijom Tirena sudionici kongresa su se dovezli do Dubrovnika gdje su potom uz vodstvo lokalnih vodiča razgledali staru jezgru Dubrovnika (slika 3).

Slika 3. Izlet u Dubrovnik i obilazak stare gradske jezgre. Sudionici skupa sa sobom su ponijeli ugodne uspomene i želju da se ponovo sretnemo u još većem broju na 11. konferenciji Zajednički sastanak medicinske kemije (Joint Meeting on Medicinal Chemistry) koji će se organizirati 2019. godine u Pragu.


Izvješće s kongresa „IXth Joint Meeting on Medicinal Chemistry“

Od 7. do 10. lipnja 2015. u Ateni je održan "IXth Joint Meeting in Medicinal Chemistry". Sastanak je organiziralo Grčko društvo za medicinsku kemiju. Ovaj sastanak se tradicionalno održava 16 godina, a okuplja nekoliko Europskih nacionalnih društava medicinske kemije u koje ulaze Austrija, Češka republika, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija. Glavni cilj sastanka je poticanje interakcije i suradnje među znanstvenicima tih država. Skup u Ateni je pokrio niz zanimljivih aktualnih tema iz područja medicinske kemije i istraživanja lijekova. Sastanak je uključivao plenarna predavanja, oralne prezentacije, kao i niz postera koji su prezentirali nove radove u području medicinke kemije. Na sastanku je bilo oko 200 sudionika. Iz Hrvatske je prisustvovalo 5 istraživača, od kojih su tri održala usmeno predavanje. Dr. sc. Nikola Basarić s Instituta Ruđer Bošković, održao je predavanje s temom „Biological activity of photochemically generated quinone methides“. Prof. dr. sc. Branka Zorc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, održala je predavanje s naslovom „Primaquine derivatives as potential anticancer drugs“, a treći predavač je bila dr. sc. Sanja Koštrun iz Fidelte d.d. s temom „Macrolide inspired macrocycles - novel templates for targeting protein-protein interactions“. Osim sjajne znanstevne atmosfere koja je omogućila komunikaciju i izmjenu ideja među medicinskim kemičarima, omogućeno je i stvaranje novih prijateljstava i suradnje i to sve uz odličnu organizaciju i ljubaznost Grka. Na kraju sastanka Vesna Gabelica Marković pozvala je sve sudionike na slijedeći sastanak, 2017. godine, koji će se održati u Hrvatskoj.


4. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Četvrti sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 12. svibnja 2015. u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka PMF, Horvatovac 102 a u Zagrebu, sa sljedećim programom:

14.00-14.10 Uvodna riječ
14.10-14.45 Molekulsko modeliranje u istraživanju lijekova – od malih molekula do makrocikala; od biološke aktivnosti do uspješnog lijeka
dr. sc. Sanja Koštrun, Fidelta d.o.o.
14.45-15.20 Kako odrediti aktivnu konformaciju kod fleksibilnih metaloenzima
dr.sc. Sanja Tomić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
15.20-15.35 Pauza
15.35-16.10 Predviđanje redoks bioloških aktivnosti prirodnih i sintetskih spojeva
dr. sc. Višnja Stepanić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
16.10-16.45 Dizajn novih, biološki aktivnih spojeva - od QSAR računa do eksperimenta
dr. sc. Branimir Bertoša, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
16.45 Završna riječ

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije


3. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Treći sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 10. studenog 2014. u Prelogovoj dvorani Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 20, Zagreb, sa sljedećim programom:

14:00–14:10 Uvodna riječ
14:10–14:50 Farmakokinetika i metabolizam potencijalno aktivnih supstancija
dr. sc. Jasna Padovan, Fidelta d.o.o.
14:50–15:30 Novi pristup u terapiji trovanja organofosfornim spojevima
dr.sc. Ines Primožič, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
15:30–15:50 Pauza
15:50–16:30 Sinteza i ispitivanja biološke aktivnosti novih halogeniranih derivata deazapurina i L-askorbinske kiseline
16:30–16:45 Kratki izvještaj i planovi Sekcije

Vesna Gabelica Marković
Pročelnica sekcije


Izvješće s ISMC2014 kongresa

Od 7. do 11. rujna 2014. održan je Internacionalni kongres medicinske kemije („International Symposium on Medicinal Chemistry“ -ISMC) u Lisabonu. Organizator simpozija je EFMC – Europska federacija medicinske kemije. Simpozij je bio podijeljen u tri paralelne sekcije koje su pokrivale sva ključna terapeutska područja; od protuupalnih, antiinfektivnih, onkoloških, neuroloških do tropskih bolesti. Uz to, niz je manjih sekcija raspravljalo o novim strategijama u pronalaženju aktivnih molekula, novim sintetskim pristupima i računskoj kemiji. Na simpoziju je sudjelovalo oko 1300 sudionika. Od toga 112 predavača, uključujući 5 plenarnih predavanja, 7 nagradnih predavanja i 621 postera.

Hrvatska je bila zastupljena s 10 istraživača i 6 postera. To su bili znanstvenici i istraživači s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Fidelte.

POSTERI

 • Around the Macrolide: 3D Effect on Cellular Pharmacokinetics Maja Matanović-Škugor, Sanja Koštrun, Vesna Munić Kos
 • Efficient N-demethylation of Azithromycin Using a Modified Non-classical Polonovski Reaction Mirjana Bukvić, Tanja Poljak, Ana Čikoš, Zorica Marušić Ištuk, Goran Kragol
 • High-throughput Lipophilicity Determination of Novel Macrolide Inspired Macrocycles Petra Mišetić, Marina Ilijaš, Sanja Koštrun, Vesna Gabelica Marković
 • Novel Macrolide Inspired Macrocyclic Library Sanja Koštrun (on behalf of Fidelta)
 • Synthesis and Biological Activity of Novel 2,5-diamino Substi­tuted Benzimidazo[1,2-a]quinolines Nataša Perin, Irena Sovic, Maja Aleksić, Grace Karminski-Zamola, Marijana Hranjec,Irena Martin-Kleiner, Marijeta Kralj, Raja Nhili, William Laine, Marie-Helene David-Cordonnier
 • Synthesis and Biological Activity of Semicarbazide, Semicarba­zone and Urea Derivatives of Primaquine Ivana Perković, Kristina Pavić, Branka Zorc

ISMC2014 je bio vrhunski organiziran znanstveni i društveni događaj, koji je omogućio razmjenu znanstvenih informacija i uspostavljanje osobnih kontakata.

Slijedeći simpozij biti će organiziran u Manchesteru 2016.

Vesna Gabelica Marković
Pročelnica sekcije


2. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Drugi sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 27. svibnja 2014. u predavaonici I. krila Instituta Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb, sa sljedećim programom

14:00–14:10 Uvodna riječ
14:10–14:50 Lectin Antagonists; Towards Novel Anti-Adhesion Drugs
dr. sc. Marko Anderluh, Sveučilište u Ljubljani
14:50–15:30 Novi pristupi istraživanju i razvoju lijekova u onkologiji
dr. sc. Karmen Brajša, Fidelta d.o.o.
15:30–15:45 Pauza
15:45–16:25 Kuda ide i što radi novi spoj - 1. dio puta od kemijske sinteze do žive stanice
dr. sc. Ivo Piantanida, Institut Ruđer Bošković
16:25–16:45 EU grantovi iz programa Marie Skłodowska-Curie Actions – s naglaskom na medicinsku kemiju
dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16:45–17:00 Završna riječ

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije

27HSKIKI

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

https://www.facebook.com/Sekcija.za.medicinsku.i.farmaceutsku.kemiju.HKD

8. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju:
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - OD IDEJE DO TRŽIŠTA

Osmi sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 4. lipnja 2019. u 14:30 sati u predavaonici krila Ivana Supeka (1. krilo); Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, sa sljedećim programom:

14.30 Osvježenje uz kavu i čaj
15.00 Pozdravni govor
Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, Pročelnica Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva
15.10-15.50 Inovativni proizvod (Vankomicin RTU) - kreativna vs. reaktivna vibracija istraživanja
Dr. sc. Aleksandar Danilovski, Chief Scientific Officer (CSO), Senior Vice President, Xellia Pharmaceuticals, Denmark
15.50-16.30 Genos - od startup-a do globalnog lidera u visokoprotočnoj glikomici
Prof. dr. sc. Gordan Lauc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osnivač i Predsjednik uprave tvrtke Genos d.o.o.
16.30-17.00 Rasprava na temu: Istraživanje i razvoj lijekova i poduzetništvo u Hrvatskoj

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije


2. svibnja 2019.

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a dodijelila je tri stipendije mladim istraživačima za sudjelovanje na "EFMC Advanced Synthesis and Medicinal Chemistry" (EFMC-ASMC 2019), te Youth Medicinal Chemistry Symposium 2019" u Ateni, (1.-5. rujna 2019.)

Dobitinici stipendije su:

- Maja Beus (Farmaceutsko biokemijski fakultet): "Antiplasmodial activity of SAHAquines, novel SAHA - primaquine hybrids"
- Katarina Zlatić (Institut Ruđer Bošković): "Synthesis, photochemical reactivity and biological activity of quinone methide precursors containing BODIPY chromophore - potential anticancer drugs"
- Martina Musković (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci): "Photodynamic activity of free-base and Zn(II) complexes of N-methylated tetra- and tripyridylporphyrins")

Čestitke nagrađenima i puno uspjeha na kongresima.
Više informacija na stranicama kongresa:
https://www.efmc-asmc.org/ i https://www.efmc-ymcs.org/


14. ožujka 2019.

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva dodijelila je stipendije prezenterima iz Hrvatske i članovima Sekcije, za sudjelovanje na simpoziju "Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019", u Pragu.
Stipendije su dodijeljene za dva "key note" predavača:
- Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
- dr. sc. Ana Amić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
... i jedno postersko priopćenje:
- Iva Orehovec (Institut Ruđer Bošković)


Izvješće s kongresa „10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry“

Međunarodna 10. konferencija Zajednički sastanak medicinske kemije (10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, JMMC) održana je od 25. do 28. lipnja 2017. godine u Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel u Srebrenom, pokraj Dubrovnika. Organizacija ovog događaja pripala je Sekciji za medicinsku i farmaceutsku kemiju Hrvatskog kemijskog društva (HKD) zajedno s nekoliko nacionalnih društava medicinske i farmaceutske kemije iz Srednje i Istočne Europe koji sudjeluju u kreiranju znanstvenog programa konferencije. Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Europske federacije za medicinsku kemiju (European Federation for Medicinal Chemistry, EFMC). Deseta konferencija JMMC slijedi tradiciju koju su započela nacionalna društva iz devet Europskih zemalja: Austrije, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke, Slovenije i Češke Republike. Članovi Nacionalnog organizacijskog odbora (slika 1) bili su znanstvenici iz industrije (Fidelta), Instituta Ruđer Bošković te fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Slika 1. Članovi Nacionalnog organizacijskog odbora: (desno) Sanja Koštrun, Ivana Perković, Rosana Ribić, Ines Vujasinović, Nikola Basarić, Vesna Gabelica Marković (predsjednica), Danijel Namjesnik, Višnja Stepanić, Ivanka Jerić i Silvana Raić-Malić (lijevo).

Potporu održavanju ovog znanstvenog skupa dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Uspješnoj organizaciji skupa, također, su značajno pomogli sljedeći sponzori i izlagači: Fidelta (srebrni sponzor), Fluorochem, Shimadzu, Iris Biotech, Kefo, Alphachrom, Apollo scientific, Medic, Reach separation, Labena, KemoLab d.o.o., Messer, Medicinska tehnika Inel, Obrnuta faza, EFMC i ChemMedChem Wiley VCH. Na svečanom otvorenju bili su prisutni brojni gosti i uzvanici, a sudionike su pozdravili voditeljica Sekcije za medicinsku kemiju i predsjednica Nacionalnog organizacijskog odbora, dr. sc. Vesna Gabelica Marković, predsjednica Hrvatskog kemijskog društva i prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, predstavnik EFMC-a, prof. dr. sc. Gabriele Constantino, a skup je govorom pozdravio i gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković. Događanja na skupu medijski je popratila Hrvatska radio televizija (HRT). Na kongresu je sudjelovalo više od 250 sudionika iz sveukupno 30 država, te 5 kontinenata. Ključne teme znanstvenog programa podijeljene su na istraživanja u području novih antiinfektivnih, protutumorskih i neuroaktivnih lijekova. Program je, također, pokrio i nova istraživanja iz komputacijske kemije, otkrivanje malih molekularnih proba, epigenetike, novih kemijskih entiteta iz prirode i drugih inovativnih tehnologija za dizajniranje novih lijekova. Znanstveni program sadržavao je 11 plenarnih predavanja, 15 pozvanih predavanja i 16 usmenih priopćenja. Najprepoznatljivije je ime prof. dr. Nenada Bana, našeg svjetski poznatog znanstvenika,koji već duži niz godina radi na ETH-Zurich, Švicarska. Nenad Ban je izložio najnovije rezultate istraživanja strukture i funkcije eukariotskih i mitohondrijskih ribosoma (slika 2). Prof. dr. sc. Paul Brennan iz Sveučilišta u Oxfordu održao je zapaženo predavanje o kemijskim probama za mete prepoznatljive u području epigenetike, dok je prof. dr. sc. Gerhard Klebe iz Sveučilišta u Marburgu iznio najnovije spoznaje o utjecaju termodinamike na vezivanje liganada i proteina u medicinskoj kemiji. Dr. sc. Ivo Piantanida također je održao zanimljivo plenarno predavanje na temu dizajniranja i sinteze malih molekularnih proba za proteine i DNA/RNA. Niz drugih interesantnih predavanja i ugledni predavači privukli su veliki interes sudionika kongresa pa su predavanja bila odlično posjećena.

Slika 2. Predavanje prof. dr. sc. Nenada Bana (ETH-Zurich, Švicarska) i prof. dr. sc. Gerharda Klebea (Sveučilišta u Marburgu, Njemačka)

Kako je pokazan velik interes sudionika za usmenim priopćenjem, organizirane su i dvije paralelne sekcije s usmenim priopćenjima. Na skupu je prezentirano više od 170 posterskih priopćenja u dvije posterske sekcije. Nagrađena su tri najbolja posterska priopćenja, za koja su autori zadnji dan, na kraju programa, održali kratka usmena priopćenja, u trajanju od 5 min. Važno je spomenuti da je ovaj kongres predstavljao značajan znanstveni događaj koji je tijekom četiri dana programa omogućio povezivanje istraživačkih timova iz različitih zemalja koji se bave srodnim istraživanjima u području medicinske kemije. Prigode za susrete, upoznavanje i uspostave novih suradnji bilo je i prilikom društvenih događanja koji su organizirani tijekom kongresa, poput svečane večere u hotelu Sheraton i izleta u Dubrovnik. Dubrovačkom galijom Tirena sudionici kongresa su se dovezli do Dubrovnika gdje su potom uz vodstvo lokalnih vodiča razgledali staru jezgru Dubrovnika (slika 3).

Slika 3. Izlet u Dubrovnik i obilazak stare gradske jezgre. Sudionici skupa sa sobom su ponijeli ugodne uspomene i želju da se ponovo sretnemo u još većem broju na 11. konferenciji Zajednički sastanak medicinske kemije (Joint Meeting on Medicinal Chemistry) koji će se organizirati 2019. godine u Pragu.


Izvješće s kongresa „IXth Joint Meeting on Medicinal Chemistry“

Od 7. do 10. lipnja 2015. u Ateni je održan "IXth Joint Meeting in Medicinal Chemistry". Sastanak je organiziralo Grčko društvo za medicinsku kemiju. Ovaj sastanak se tradicionalno održava 16 godina, a okuplja nekoliko Europskih nacionalnih društava medicinske kemije u koje ulaze Austrija, Češka republika, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija. Glavni cilj sastanka je poticanje interakcije i suradnje među znanstvenicima tih država. Skup u Ateni je pokrio niz zanimljivih aktualnih tema iz područja medicinske kemije i istraživanja lijekova. Sastanak je uključivao plenarna predavanja, oralne prezentacije, kao i niz postera koji su prezentirali nove radove u području medicinke kemije. Na sastanku je bilo oko 200 sudionika. Iz Hrvatske je prisustvovalo 5 istraživača, od kojih su tri održala usmeno predavanje. Dr. sc. Nikola Basarić s Instituta Ruđer Bošković, održao je predavanje s temom „Biological activity of photochemically generated quinone methides“. Prof. dr. sc. Branka Zorc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, održala je predavanje s naslovom „Primaquine derivatives as potential anticancer drugs“, a treći predavač je bila dr. sc. Sanja Koštrun iz Fidelte d.d. s temom „Macrolide inspired macrocycles - novel templates for targeting protein-protein interactions“. Osim sjajne znanstevne atmosfere koja je omogućila komunikaciju i izmjenu ideja među medicinskim kemičarima, omogućeno je i stvaranje novih prijateljstava i suradnje i to sve uz odličnu organizaciju i ljubaznost Grka. Na kraju sastanka Vesna Gabelica Marković pozvala je sve sudionike na slijedeći sastanak, 2017. godine, koji će se održati u Hrvatskoj.


4. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Četvrti sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 12. svibnja 2015. u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka PMF, Horvatovac 102 a u Zagrebu, sa sljedećim programom:

14.00-14.10 Uvodna riječ
14.10-14.45 Molekulsko modeliranje u istraživanju lijekova – od malih molekula do makrocikala; od biološke aktivnosti do uspješnog lijeka
dr. sc. Sanja Koštrun, Fidelta d.o.o.
14.45-15.20 Kako odrediti aktivnu konformaciju kod fleksibilnih metaloenzima
dr.sc. Sanja Tomić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
15.20-15.35 Pauza
15.35-16.10 Predviđanje redoks bioloških aktivnosti prirodnih i sintetskih spojeva
dr. sc. Višnja Stepanić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
16.10-16.45 Dizajn novih, biološki aktivnih spojeva - od QSAR računa do eksperimenta
dr. sc. Branimir Bertoša, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
16.45 Završna riječ

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije


3. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Treći sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 10. studenog 2014. u Prelogovoj dvorani Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 20, Zagreb, sa sljedećim programom:

14:00–14:10 Uvodna riječ
14:10–14:50 Farmakokinetika i metabolizam potencijalno aktivnih supstancija
dr. sc. Jasna Padovan, Fidelta d.o.o.
14:50–15:30 Novi pristup u terapiji trovanja organofosfornim spojevima
dr.sc. Ines Primožič, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
15:30–15:50 Pauza
15:50–16:30 Sinteza i ispitivanja biološke aktivnosti novih halogeniranih derivata deazapurina i L-askorbinske kiseline
16:30–16:45 Kratki izvještaj i planovi Sekcije

Vesna Gabelica Marković
Pročelnica sekcije


Izvješće s ISMC2014 kongresa

Od 7. do 11. rujna 2014. održan je Internacionalni kongres medicinske kemije („International Symposium on Medicinal Chemistry“ -ISMC) u Lisabonu. Organizator simpozija je EFMC – Europska federacija medicinske kemije. Simpozij je bio podijeljen u tri paralelne sekcije koje su pokrivale sva ključna terapeutska područja; od protuupalnih, antiinfektivnih, onkoloških, neuroloških do tropskih bolesti. Uz to, niz je manjih sekcija raspravljalo o novim strategijama u pronalaženju aktivnih molekula, novim sintetskim pristupima i računskoj kemiji. Na simpoziju je sudjelovalo oko 1300 sudionika. Od toga 112 predavača, uključujući 5 plenarnih predavanja, 7 nagradnih predavanja i 621 postera.

Hrvatska je bila zastupljena s 10 istraživača i 6 postera. To su bili znanstvenici i istraživači s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Fidelte.

POSTERI

 • Around the Macrolide: 3D Effect on Cellular Pharmacokinetics Maja Matanović-Škugor, Sanja Koštrun, Vesna Munić Kos
 • Efficient N-demethylation of Azithromycin Using a Modified Non-classical Polonovski Reaction Mirjana Bukvić, Tanja Poljak, Ana Čikoš, Zorica Marušić Ištuk, Goran Kragol
 • High-throughput Lipophilicity Determination of Novel Macrolide Inspired Macrocycles Petra Mišetić, Marina Ilijaš, Sanja Koštrun, Vesna Gabelica Marković
 • Novel Macrolide Inspired Macrocyclic Library Sanja Koštrun (on behalf of Fidelta)
 • Synthesis and Biological Activity of Novel 2,5-diamino Substi­tuted Benzimidazo[1,2-a]quinolines Nataša Perin, Irena Sovic, Maja Aleksić, Grace Karminski-Zamola, Marijana Hranjec,Irena Martin-Kleiner, Marijeta Kralj, Raja Nhili, William Laine, Marie-Helene David-Cordonnier
 • Synthesis and Biological Activity of Semicarbazide, Semicarba­zone and Urea Derivatives of Primaquine Ivana Perković, Kristina Pavić, Branka Zorc

ISMC2014 je bio vrhunski organiziran znanstveni i društveni događaj, koji je omogućio razmjenu znanstvenih informacija i uspostavljanje osobnih kontakata.

Slijedeći simpozij biti će organiziran u Manchesteru 2016.

Vesna Gabelica Marković
Pročelnica sekcije


2. sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju

Drugi sastanak Sekcije za Medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a održan je 27. svibnja 2014. u predavaonici I. krila Instituta Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb, sa sljedećim programom

14:00–14:10 Uvodna riječ
14:10–14:50 Lectin Antagonists; Towards Novel Anti-Adhesion Drugs
dr. sc. Marko Anderluh, Sveučilište u Ljubljani
14:50–15:30 Novi pristupi istraživanju i razvoju lijekova u onkologiji
dr. sc. Karmen Brajša, Fidelta d.o.o.
15:30–15:45 Pauza
15:45–16:25 Kuda ide i što radi novi spoj - 1. dio puta od kemijske sinteze do žive stanice
dr. sc. Ivo Piantanida, Institut Ruđer Bošković
16:25–16:45 EU grantovi iz programa Marie Skłodowska-Curie Actions – s naglaskom na medicinsku kemiju
dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16:45–17:00 Završna riječ

Vesna Gabelica Marković,
Pročelnica sekcije