HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HDKI-ja i HKD-a

 

                      

 

Izvješće o radu Sekcije u 2016/2017. godini

U proteklom razdoblju (rujan 2016 – rujan 2017.) aktivnosti Sekcije odvijale su se u tri smjera. Prvi smjer je nastavak rada na recenzijama i jezičnim ocjenama hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijskog imenja (nomenklature) i nazivlja (terminologije), prema uvedenim strožim načelima pristupa, koji podrazumijevaju uključenost i dogovor veće skupine stručnjaka pojedinih grana kemije. Drugi smjer je rad na hrvatskom kemijskom nazivlju u okviru programa STRUNA, a treći popularizacija hrvatskoga kemijskog nazivlja i imenja. Opširniji prikaz svih aktivnosti je u nastavku:

1. Recenzije hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijske nomenklature i terminologije

U proteklom razdoblju recenzirani su i dobili status Preporuka HDKI i HKD te u Kemiji u industriji tiskani hrvatski prijevodi IUPAC-ovih preporuka:

 • Nomenklatura i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2015). Prevela: Vida Jarm, uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli; recenzenti: Vladimir Rapić, Ivan Šmit, Tajana Preočanin i Valerije Vrček. Ind. 65 (9–10) (2016) 483–494. Izvornik: Nomenclature and graphic representations for chemically modified polymers (IUPAC Recommendations 2014), Pure Appl. Chem. 87 (3) (2015) 307−319.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (3–4) (2017) 145–156. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (II. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (5–6) (2017) 267–278. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.

U postupku recenzije je hrvatski prijevod:

 • Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla. (Preporuke IUPAC 2016). Prevela: Vida Jarm (uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli). Izvornik: Source-based nomenclature for single-strand homopolymers and copolymers. IUPAC Recommendations 2016, Pure Appl. Chem. 88 (10-11) (2016) 1073-1100.

2. Aktivnosti vezane uz rad na Izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA, programu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ).

U okviru programa STRUNA (http://struna.ihjj.hr/), odobren je projekt Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje KELANA (voditeljica projekta: L. Varga-Defterdarović, IRB; suradnici: H. Vančik, PMF; T. Preočanin, PMF; Ž. Soldin, PMF; V. Petrović Peroković, PMF; S. Djaković, PBF; J. Lapić, PBF; T. Portada, IRB; terminolog S. Runjaić, IHJJ i jezična savjetnica I. Virč, IHJJ) (mrežna stranica projekta: http://www.irb.hr/kelana).

Projekt KELANA je nastavak rada na kemijskom nazivlju započetim u okviru završenog projekta KENA (2009–2010.) (www.struna-kena.com), a podrazumijeva prikupljanje:

 • novih pojmova svih grana kemije te strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA, tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • te stručnu i terminološku obradu hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u laboratorijskome radu, kao i nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona.

Projekti STRUNA i KELANA, kao i postignuti rezultati predstavljeni su na tri skupa, priopćenjima na posterima autora L. Varga-Defterdarović, H. Vančik, T. Preočanin, Ž. Soldin, V. Petrović Peroković, T. Portada, S. Djaković, J. Lapić, S. Runjaić, I. Virč:

 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), 16. Ružičkini dani „Danas znanost ‒ sutra industrija” međunarodni znanstveno-stručni skup, 21–23. rujna 2016., Vukovar,
 • The Database of Croatian Special Field Terminology (STRUNA), 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti „Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost”, 12–14. listopada 2016., Poreč,
 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem i 3. simpozij „Vladimir Prelog“, 19‒22. travnja 2017., Poreč.

3. Popularizacija hrvatskog kemijskog nazivlja.

 • U organizaciji Sekcije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije, a u sklopu CXXIV. Kolokvija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković, 13. lipnja 2016., Tomislav Portada (IRB) održao je predavanje pod naslovom Kratka povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja; Društvene vijesti, Ind. 65 (7-8) (2016) 426.
 • Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, 4. svibnja 2017., organizirana je radionica u okviru koje su održana četiri predavanja na temu hrvatskog kemijskog nazivlja i to L. Varga-Defterdarović (IRB): STRUNA, KENA, KELANA; S. Runjaić (IHJJ): Potrebe za terminološkom praksom i infrastrukturom s osvrtom na stanje u Hrvatskoj; T. Portada (IRB): Pogreške, zablude i prijepori u hrvatskome kemijskom nazivlju i H. Vančik (PMF): Ivan Bellosztenecz i prirodoslovno nazivlje.

Lidija Varga-Defterdarović,
pročelnica Sekcije

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HDKI-ja i HKD-a

 

                      

 

Izvješće o radu Sekcije u 2016/2017. godini

U proteklom razdoblju (rujan 2016 – rujan 2017.) aktivnosti Sekcije odvijale su se u tri smjera. Prvi smjer je nastavak rada na recenzijama i jezičnim ocjenama hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijskog imenja (nomenklature) i nazivlja (terminologije), prema uvedenim strožim načelima pristupa, koji podrazumijevaju uključenost i dogovor veće skupine stručnjaka pojedinih grana kemije. Drugi smjer je rad na hrvatskom kemijskom nazivlju u okviru programa STRUNA, a treći popularizacija hrvatskoga kemijskog nazivlja i imenja. Opširniji prikaz svih aktivnosti je u nastavku:

1. Recenzije hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijske nomenklature i terminologije

U proteklom razdoblju recenzirani su i dobili status Preporuka HDKI i HKD te u Kemiji u industriji tiskani hrvatski prijevodi IUPAC-ovih preporuka:

 • Nomenklatura i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2015). Prevela: Vida Jarm, uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli; recenzenti: Vladimir Rapić, Ivan Šmit, Tajana Preočanin i Valerije Vrček. Ind. 65 (9–10) (2016) 483–494. Izvornik: Nomenclature and graphic representations for chemically modified polymers (IUPAC Recommendations 2014), Pure Appl. Chem. 87 (3) (2015) 307−319.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (3–4) (2017) 145–156. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (II. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (5–6) (2017) 267–278. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.

U postupku recenzije je hrvatski prijevod:

 • Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla. (Preporuke IUPAC 2016). Prevela: Vida Jarm (uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli). Izvornik: Source-based nomenclature for single-strand homopolymers and copolymers. IUPAC Recommendations 2016, Pure Appl. Chem. 88 (10-11) (2016) 1073-1100.

2. Aktivnosti vezane uz rad na Izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA, programu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ).

U okviru programa STRUNA (http://struna.ihjj.hr/), odobren je projekt Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje KELANA (voditeljica projekta: L. Varga-Defterdarović, IRB; suradnici: H. Vančik, PMF; T. Preočanin, PMF; Ž. Soldin, PMF; V. Petrović Peroković, PMF; S. Djaković, PBF; J. Lapić, PBF; T. Portada, IRB; terminolog S. Runjaić, IHJJ i jezična savjetnica I. Virč, IHJJ) (mrežna stranica projekta: http://www.irb.hr/kelana).

Projekt KELANA je nastavak rada na kemijskom nazivlju započetim u okviru završenog projekta KENA (2009–2010.) (www.struna-kena.com), a podrazumijeva prikupljanje:

 • novih pojmova svih grana kemije te strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA, tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • te stručnu i terminološku obradu hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u laboratorijskome radu, kao i nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona.

Projekti STRUNA i KELANA, kao i postignuti rezultati predstavljeni su na tri skupa, priopćenjima na posterima autora L. Varga-Defterdarović, H. Vančik, T. Preočanin, Ž. Soldin, V. Petrović Peroković, T. Portada, S. Djaković, J. Lapić, S. Runjaić, I. Virč:

 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), 16. Ružičkini dani „Danas znanost ‒ sutra industrija” međunarodni znanstveno-stručni skup, 21–23. rujna 2016., Vukovar,
 • The Database of Croatian Special Field Terminology (STRUNA), 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti „Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost”, 12–14. listopada 2016., Poreč,
 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem i 3. simpozij „Vladimir Prelog“, 19‒22. travnja 2017., Poreč.

3. Popularizacija hrvatskog kemijskog nazivlja.

 • U organizaciji Sekcije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije, a u sklopu CXXIV. Kolokvija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković, 13. lipnja 2016., Tomislav Portada (IRB) održao je predavanje pod naslovom Kratka povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja; Društvene vijesti, Ind. 65 (7-8) (2016) 426.
 • Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, 4. svibnja 2017., organizirana je radionica u okviru koje su održana četiri predavanja na temu hrvatskog kemijskog nazivlja i to L. Varga-Defterdarović (IRB): STRUNA, KENA, KELANA; S. Runjaić (IHJJ): Potrebe za terminološkom praksom i infrastrukturom s osvrtom na stanje u Hrvatskoj; T. Portada (IRB): Pogreške, zablude i prijepori u hrvatskome kemijskom nazivlju i H. Vančik (PMF): Ivan Bellosztenecz i prirodoslovno nazivlje.

Lidija Varga-Defterdarović,
pročelnica Sekcije