HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PRISTUPNICA

 

Članstvo u Hrvatskom kemijskom društvu

Prema Statutu Hrvatskog kemijskog društva, članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj, te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Želite li postati članom HKD-a, molimo Vas da ispunite elektronički obrazac. O statusu vaše prijave obavijestit ćemo vas u roku od 14 dana.

Godišnja članarina u Hrvatskom kemijskom društvu iznosi 100,00 kn za redovite članove, a 50,00 kn za članove umirovljenike i studente preddiplomskih i diplomskih studija (odnosi se na plaćanje članarine za 2022. i eventualne zaostale ranije godine).

Odlukom Upravnog odbora HKD-a od 6. listopada 2022. iznos članarine u EUR primjenjiv od 1. siječnja 2023. je 20,00 EUR za redovite članove i 10,00 EUR za članove studente preddiplomskih i diplomskih studija i umirovljenike.

Osobni podatci

(obvezno popunjavanje u skladu s mogućnostima)

Znanstveno-nastavno zvanje, akademski stupanj, titula odn. naslov:

Ostali podatci

(neobvezno popunjavanje)

SUGLASNOST za ustupanje osobnih podataka

Prihvaćanjem Izjave o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom kemijskom društvu i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da Hrvatsko kemijsko društvo, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR - Uredba EU 2016/679), u svrhu vođenja evidencije članstva, administracije i upravljanje uslugama, te opcionalno u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Društva i njegovih partnera).

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Puni tekst Izjave možete pročitati OVDJE

Puni tekst Politike zaštite osobnih podataka Hrvatskog kemijskog društva možete pročitati OVDJE

Želim primiti kopiju pristupnice

Kalendar događanja

SiSK

ICESAA3

AdriaticNMR2023

MCC34

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

PRISTUPNICA

 

Članstvo u Hrvatskom kemijskom društvu

Prema Statutu Hrvatskog kemijskog društva, članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj, te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Želite li postati članom HKD-a, molimo Vas da ispunite elektronički obrazac. O statusu vaše prijave obavijestit ćemo vas u roku od 14 dana.

Godišnja članarina u Hrvatskom kemijskom društvu iznosi 100,00 kn za redovite članove, a 50,00 kn za članove umirovljenike i studente preddiplomskih i diplomskih studija (odnosi se na plaćanje članarine za 2022. i eventualne zaostale ranije godine).

Odlukom Upravnog odbora HKD-a od 6. listopada 2022. iznos članarine u EUR primjenjiv od 1. siječnja 2023. je 20,00 EUR za redovite članove i 10,00 EUR za članove studente preddiplomskih i diplomskih studija i umirovljenike.

Osobni podatci

(obvezno popunjavanje u skladu s mogućnostima)

Znanstveno-nastavno zvanje, akademski stupanj, titula odn. naslov:

Ostali podatci

(neobvezno popunjavanje)

SUGLASNOST za ustupanje osobnih podataka

Prihvaćanjem Izjave o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom kemijskom društvu i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da Hrvatsko kemijsko društvo, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR - Uredba EU 2016/679), u svrhu vođenja evidencije članstva, administracije i upravljanje uslugama, te opcionalno u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Društva i njegovih partnera).

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Puni tekst Izjave možete pročitati OVDJE

Puni tekst Politike zaštite osobnih podataka Hrvatskog kemijskog društva možete pročitati OVDJE

Želim primiti kopiju pristupnice