HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
23. studenog 2023.

 

Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva održat će se u četvrtak, 23. studenoga 2023. s početkom u 17.00 sati u velikoj predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.
  
DNEVNI RED
   • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednika HKD-a
   • Dodjela Medalje Božo Težak prof. dr. sc. Kati Majerski
   • Predavanje: doc. dr. sc. Petar Kassal, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, "Tiskana elektronika u razvoju fleksibilnih i nosivih elektrokemijskih senzora"
   • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
   • Izvještaji predsjednika, tajnice, blagajnika, Nadzornog odbora, glavne urednice CCA, predsjednika podružnica, pročelnika sekcija te izvještaji o organizaciji znanstvenih skupova i međunarodnoj suradnji
   • Izvještaji o učeničkim natjecanjima
   • Rasprava o izvještajima i prijedlozima Skupštini
   • Plan rada, financijski plan i prijedlozi za naredno razdoblje
   • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
   • Razno

    Poziv na Glavnu skupštinu HKD-a 2023. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje

    Izvješća


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 23. studenoga 2022. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 26. studenoga 2021. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 25. rujna 2019. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 21. rujna 2018. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
23. studenog 2023.

 

Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva održat će se u četvrtak, 23. studenoga 2023. s početkom u 17.00 sati u velikoj predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.
  
DNEVNI RED
   • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednika HKD-a
   • Dodjela Medalje Božo Težak prof. dr. sc. Kati Majerski
   • Predavanje: doc. dr. sc. Petar Kassal, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, "Tiskana elektronika u razvoju fleksibilnih i nosivih elektrokemijskih senzora"
   • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
   • Izvještaji predsjednika, tajnice, blagajnika, Nadzornog odbora, glavne urednice CCA, predsjednika podružnica, pročelnika sekcija te izvještaji o organizaciji znanstvenih skupova i međunarodnoj suradnji
   • Izvještaji o učeničkim natjecanjima
   • Rasprava o izvještajima i prijedlozima Skupštini
   • Plan rada, financijski plan i prijedlozi za naredno razdoblje
   • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
   • Razno

    Poziv na Glavnu skupštinu HKD-a 2023. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje

    Izvješća


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 23. studenoga 2022. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 26. studenoga 2021. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 25. rujna 2019. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 21. rujna 2018. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine