HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Tri ugledne hrvatske institucije: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko kemijsko društvo i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije izdale su u udruženom izdavačkom projektu početkom 2020. godine knjigu "Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School", autora akademika Vitomira Šunjića i dr. sc. Krunoslava Kovačevića. Projekt je podržan sponzorstvima i donacijama hrvatskih tvrtki i znanstvenih institucija. Nije predviđeno postizanje financijske dobiti, tj. koncipiran je kao neprofitni poduhvat. Stoga tiskana verzija knjige neće biti u prodaji. Određeni broj primjeraka upućen je donatorima i izdavačima, te vodećim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj. Veći broj tiskanih primjerka knjige upućen je dekanima fakultetima koji uključuju curriculum kemije, uz dogovorenu obvezu da na kraju svake akademske godine određeni broj primjeraka bude dodijeljen uz diplomu najboljim studentima u generaciji.

Knjiga je dio većeg projekta kojim se predviđa upoznavanje međunarodne znanstvene zajednice o dostignućima hrvatskih kemičara na području organske stereokemije u periodu od preko pola stoljeća.

Projektom je osiguran otvoren pristup elektronskom izdanju ove knjige na https://prelog.hkd.hr/

Posebno je cilj projekta upoznati međunarodnu zajednicu sa fenomenom "Prelogove škole" u Zagrebu, tj. o znanstvenom djelovanju nekoliko desetaka doktoranada i postdoktoranada prof. Vlade Preloga, kako iz vremena njegovog boravka na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1935.–1941., tako i u dugom periodu njegovog rada na Visokoj tehničkoj školi (ETH) u Zürichu. Nakon odlaska u mirovinu 1976. nastavio je još niz godina suradnju sa mladim znanstvenicima iz Hrvatske.

Promocija knjige predviđena za 20. ožujka ove godine u Knjižnici HAZU, uslijed pojave korona virusa odgođena je za jesen 2020., o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Tri ugledne hrvatske institucije: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko kemijsko društvo i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije izdale su u udruženom izdavačkom projektu početkom 2020. godine knjigu "Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School", autora akademika Vitomira Šunjića i dr. sc. Krunoslava Kovačevića. Projekt je podržan sponzorstvima i donacijama hrvatskih tvrtki i znanstvenih institucija. Nije predviđeno postizanje financijske dobiti, tj. koncipiran je kao neprofitni poduhvat. Stoga tiskana verzija knjige neće biti u prodaji. Određeni broj primjeraka upućen je donatorima i izdavačima, te vodećim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj. Veći broj tiskanih primjerka knjige upućen je dekanima fakultetima koji uključuju curriculum kemije, uz dogovorenu obvezu da na kraju svake akademske godine određeni broj primjeraka bude dodijeljen uz diplomu najboljim studentima u generaciji.

Knjiga je dio većeg projekta kojim se predviđa upoznavanje međunarodne znanstvene zajednice o dostignućima hrvatskih kemičara na području organske stereokemije u periodu od preko pola stoljeća.

Projektom je osiguran otvoren pristup elektronskom izdanju ove knjige na https://prelog.hkd.hr/

Posebno je cilj projekta upoznati međunarodnu zajednicu sa fenomenom "Prelogove škole" u Zagrebu, tj. o znanstvenom djelovanju nekoliko desetaka doktoranada i postdoktoranada prof. Vlade Preloga, kako iz vremena njegovog boravka na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1935.–1941., tako i u dugom periodu njegovog rada na Visokoj tehničkoj školi (ETH) u Zürichu. Nakon odlaska u mirovinu 1976. nastavio je još niz godina suradnju sa mladim znanstvenicima iz Hrvatske.

Promocija knjige predviđena za 20. ožujka ove godine u Knjižnici HAZU, uslijed pojave korona virusa odgođena je za jesen 2020., o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.