HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Jedna od aktivnosti kemijskih društava koja sudjeluju u radu Sekcije za analitičku kemiju Europskog kemijskog društva (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society, DAC-EuChemS) je organizacija bianualne međunarodne znanstvene konferencije o analitičkoj kemiji, EuroAnalysis. Nadolazeće 21. okupljanje znanstvenika iz akademije, istraživačkih instituta i industrije organizirat će Kraljevsko nizozemsko kemijsko društvo (Royal Dutch Chemical Society) u suradnji s Nizozemskom zajednicom inovacija za analitičku znanost i tehnologiju (Dutch Community of Innovation for Analytical Science and Technology).
EuroAnalysis 2021 održat će se od 22. do 27. kolovoza 2021. u Nijmegenu, Nizozemska.
https://congresscompany.eventsair.com/euroanalysis-2021

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Jedna od aktivnosti kemijskih društava koja sudjeluju u radu Sekcije za analitičku kemiju Europskog kemijskog društva (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society, DAC-EuChemS) je organizacija bianualne međunarodne znanstvene konferencije o analitičkoj kemiji, EuroAnalysis. Nadolazeće 21. okupljanje znanstvenika iz akademije, istraživačkih instituta i industrije organizirat će Kraljevsko nizozemsko kemijsko društvo (Royal Dutch Chemical Society) u suradnji s Nizozemskom zajednicom inovacija za analitičku znanost i tehnologiju (Dutch Community of Innovation for Analytical Science and Technology).
EuroAnalysis 2021 održat će se od 22. do 27. kolovoza 2021. u Nijmegenu, Nizozemska.
https://congresscompany.eventsair.com/euroanalysis-2021