HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Hrvatsko kemijsko društvo - Split organizira svoj 215. kolokvij koji će se održati 20. studenog 2019. godine (srijeda) s početkom u 12.15 sati u predavaonici F-402, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. Predavanje pod naslovom: "Charge density methods in Hydrogen Bond Studies" održat će prof. dr. sc. Magdalena Małecka, Kemijski fakultet, Zavod za fizikalnu kemiju, Sveučilište u Lodzu, Poljska. Kolokvijem će predsjedavati izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet Split.

Poziv i sažetak

27HSKIKI

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Hrvatsko kemijsko društvo - Split organizira svoj 215. kolokvij koji će se održati 20. studenog 2019. godine (srijeda) s početkom u 12.15 sati u predavaonici F-402, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. Predavanje pod naslovom: "Charge density methods in Hydrogen Bond Studies" održat će prof. dr. sc. Magdalena Małecka, Kemijski fakultet, Zavod za fizikalnu kemiju, Sveučilište u Lodzu, Poljska. Kolokvijem će predsjedavati izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet Split.

Poziv i sažetak