HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a nastavlja program stipendiranja sudjelovanja na znanstvenim konferencijama. Tako će u lipnju 2019. godine osigurati stipendije autorima postera koji će sudjelovati na "11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 (JMMC2019)" u Pragu. Kongres će se održati od 27. do 30. lipnja 2019. u Pragu. Više infomracija na stranicama kongresa https://www.jmmc2019.cz/

Dodijeljuju se slijedeće stipendije:

1. Tri stipendije za sudjelovanje na kongresu JMMC2019 s posterskim priopćenjem.
Stipendija je namijenjena studentima poslijediplomskih doktorskih studija, a pokriva troškove kotizacije u visini od 160 EUR.

2. Jedna stipendija za usmeno priopćenje ("key note lecturer") na kongresu JMMC2019.
tipendija je namijenjena svim istraživačima iz područja medicinske i farmaceutske kemije, a pokriva troškove kotizacije.

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu tajnistvo@hkd.hr s napomenom Prijava za stipendiju za sudjelovanje na JMMC2019 najkasnije do 15. veljače 2019.

Prijava treba sadržavati:

a) sažetak
b) životopise
c) motivacijsko pismo

Obrazac za posterski sažetak može se preuzeti na stranicama navedenog JMMC2019 kongresa.
Za dodatne informacije možete se obratiti na vesna.gabelica.markovic@hkd.hr.

4CWCE2018

26HSKIKI

CompChemDay2018

SiSK

ESOR

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a nastavlja program stipendiranja sudjelovanja na znanstvenim konferencijama. Tako će u lipnju 2019. godine osigurati stipendije autorima postera koji će sudjelovati na "11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 (JMMC2019)" u Pragu. Kongres će se održati od 27. do 30. lipnja 2019. u Pragu. Više infomracija na stranicama kongresa https://www.jmmc2019.cz/

Dodijeljuju se slijedeće stipendije:

1. Tri stipendije za sudjelovanje na kongresu JMMC2019 s posterskim priopćenjem.
Stipendija je namijenjena studentima poslijediplomskih doktorskih studija, a pokriva troškove kotizacije u visini od 160 EUR.

2. Jedna stipendija za usmeno priopćenje ("key note lecturer") na kongresu JMMC2019.
tipendija je namijenjena svim istraživačima iz područja medicinske i farmaceutske kemije, a pokriva troškove kotizacije.

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu tajnistvo@hkd.hr s napomenom Prijava za stipendiju za sudjelovanje na JMMC2019 najkasnije do 15. veljače 2019.

Prijava treba sadržavati:

a) sažetak
b) životopise
c) motivacijsko pismo

Obrazac za posterski sažetak može se preuzeti na stranicama navedenog JMMC2019 kongresa.
Za dodatne informacije možete se obratiti na vesna.gabelica.markovic@hkd.hr.