HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. (danas Selvita d.o.o.) o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticanje mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva, Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.

Na VI. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 22. studenog 2022. godine, mladi znanstvenici su održali predavanja o svom istraživačkom radu te sudjelovali u procesu selekcije za dodjelu Nagrade. Nakon prezentacije znanstvenog rada, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Selvite d.o.o., odabrana je dr. sc. Tana Tandarić. U ime organizatora čestitamo nagrađenoj.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2022. godine:

dr. sc. Tana Tandarić

Dr. sc. Tana Tandarić je održala predavanje s naslovom:
Aminoacylated tRNA Orthoester Intermediate – Myth or Reality?

 

Tana Tandarić rođena je 1992. u Zagrebu. Godine 2016. završila je studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, a već tijekom studija objavila je dva znanstvena rada te dobila dvije Dekanove nagrade za studentski znanstveni rad. Iste godine zapošljava se na Institutu Ruđer Bošković te upisuje Poslijediplomski doktorski studij Kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U periodu od prosinca 2018. do veljače 2022. obnašala je dužnost predsjednice Vijeća asistenata Instituta Ruđer Bošković, a od ožujka 2021. do veljače 2022. bila je predstavnik asistenata u Znanstvenom vijeću Instituta Ruđer Bošković.

Područje njenog istraživačkog interesa je računalni dizajn i istraživanje mehanizma djelovanja bioaktivnih molekula, računalno istraživanje mehanizama (enzimskih) reakcija te istraživanje temeljnih biofizičkih svojstava bioloških molekula.

Tijekom svog doktorata provela je 2018. mjesec dana na Kemijskom Institutu (Ljubljana, Slovenija) gdje joj je domaćin bio prof. dr. sc. Janez Mavri, a 2019. kroz stipendiju Francuske Vlade boravila mjesec dana na Sveučilište Sorbonne (Pariz, Francuska) gdje ju je ugostio prof. dr. sc. Etienne Derat.

Pod vodstvom dr. sc. Roberta Vianella u veljači 2021. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoamin-oksidaze B“. U izradi doktorske disertacije koristila je različite metode računalne kemije i biofizike za proučavanje proteinskih sustava, što uključuje metode kvantne mehanike, molekulske dinamike te metode empirijske valentne veze (EVB). Ostvarila je brojne suradnje ponajprije unutar Instituta Ruđer Bošković te s Farmaceutsko-Biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a dio disertacije izradila je u suradnji s grupom prof. dr. sc. Janeza Mavrija na Kemijskom Institutu (Ljubljana, Slovenija).

Dobitnica je Stipendije Austrijske akademije znanosti i umjetnosti (JESH) te je u sklopu iste šest mjeseci boravila u Max Perutz labs (Beč, Austrija) kao gostujući znanstvenik u grupi prof. dr. sc. Bojana Žagrovića. Tijekom svog boravka istraživala je dinamiku te alosteričku povezanost unutar aminoaciliranih tRNA molekula metodama molekulske dinamike.

Trenutno je zaposlena kao poslijedoktorand u Åqvist grupi na Sveučilištu u Uppsali (Uppsala, Švedska) gdje pod vodstvom prof. dr. sc. Huga Gutiérrez de Terána istražuje potencijalne ligande i aloteričke regulatore G-protein spregnutih receptora (GPCR), poglavito adenozinskih A2A i A2B receptora te njihovu ulogu u imunomodulaciji malignih oboljenja.

Do sada je objavila 17 znanstvenih radova koji su citirani WoS (Web of Science) bazi, koji su do sad prikupili 156 neovisnih citata. Sudjelovala je na više kongresa s posterskim i usmenim priopćenjima, a 2019. godine na 16th European Symposium of Organic Reactivity nagrađena je nagradom za najbolje postersko priopćenje. Osim toga, od strane Instituta Ruđer Bošković u dva je navrata (2020. i 2019.) nagrađena godišnjom nagradom Instituta Ruđer Bošković za znanstveni rad.

Aktivni je speleolog u Speleološkom odsjeku HPD Željezničar gdje je sudjelovala te vodila nekoliko projekata vezanih za zaštitu krškog podzemlja te istraživala podzemlje Nacionalnog Parka Plitvička jezera te Crnopca (Velebit). Članica je uredništva stručnog časopisa Speleolog.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. (danas Selvita d.o.o.) o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticanje mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva, Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.

Na VI. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 22. studenog 2022. godine, mladi znanstvenici su održali predavanja o svom istraživačkom radu te sudjelovali u procesu selekcije za dodjelu Nagrade. Nakon prezentacije znanstvenog rada, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Selvite d.o.o., odabrana je dr. sc. Tana Tandarić. U ime organizatora čestitamo nagrađenoj.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2022. godine:

dr. sc. Tana Tandarić

Dr. sc. Tana Tandarić je održala predavanje s naslovom:
Aminoacylated tRNA Orthoester Intermediate – Myth or Reality?

 

Tana Tandarić rođena je 1992. u Zagrebu. Godine 2016. završila je studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, a već tijekom studija objavila je dva znanstvena rada te dobila dvije Dekanove nagrade za studentski znanstveni rad. Iste godine zapošljava se na Institutu Ruđer Bošković te upisuje Poslijediplomski doktorski studij Kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U periodu od prosinca 2018. do veljače 2022. obnašala je dužnost predsjednice Vijeća asistenata Instituta Ruđer Bošković, a od ožujka 2021. do veljače 2022. bila je predstavnik asistenata u Znanstvenom vijeću Instituta Ruđer Bošković.

Područje njenog istraživačkog interesa je računalni dizajn i istraživanje mehanizma djelovanja bioaktivnih molekula, računalno istraživanje mehanizama (enzimskih) reakcija te istraživanje temeljnih biofizičkih svojstava bioloških molekula.

Tijekom svog doktorata provela je 2018. mjesec dana na Kemijskom Institutu (Ljubljana, Slovenija) gdje joj je domaćin bio prof. dr. sc. Janez Mavri, a 2019. kroz stipendiju Francuske Vlade boravila mjesec dana na Sveučilište Sorbonne (Pariz, Francuska) gdje ju je ugostio prof. dr. sc. Etienne Derat.

Pod vodstvom dr. sc. Roberta Vianella u veljači 2021. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoamin-oksidaze B“. U izradi doktorske disertacije koristila je različite metode računalne kemije i biofizike za proučavanje proteinskih sustava, što uključuje metode kvantne mehanike, molekulske dinamike te metode empirijske valentne veze (EVB). Ostvarila je brojne suradnje ponajprije unutar Instituta Ruđer Bošković te s Farmaceutsko-Biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a dio disertacije izradila je u suradnji s grupom prof. dr. sc. Janeza Mavrija na Kemijskom Institutu (Ljubljana, Slovenija).

Dobitnica je Stipendije Austrijske akademije znanosti i umjetnosti (JESH) te je u sklopu iste šest mjeseci boravila u Max Perutz labs (Beč, Austrija) kao gostujući znanstvenik u grupi prof. dr. sc. Bojana Žagrovića. Tijekom svog boravka istraživala je dinamiku te alosteričku povezanost unutar aminoaciliranih tRNA molekula metodama molekulske dinamike.

Trenutno je zaposlena kao poslijedoktorand u Åqvist grupi na Sveučilištu u Uppsali (Uppsala, Švedska) gdje pod vodstvom prof. dr. sc. Huga Gutiérrez de Terána istražuje potencijalne ligande i aloteričke regulatore G-protein spregnutih receptora (GPCR), poglavito adenozinskih A2A i A2B receptora te njihovu ulogu u imunomodulaciji malignih oboljenja.

Do sada je objavila 17 znanstvenih radova koji su citirani WoS (Web of Science) bazi, koji su do sad prikupili 156 neovisnih citata. Sudjelovala je na više kongresa s posterskim i usmenim priopćenjima, a 2019. godine na 16th European Symposium of Organic Reactivity nagrađena je nagradom za najbolje postersko priopćenje. Osim toga, od strane Instituta Ruđer Bošković u dva je navrata (2020. i 2019.) nagrađena godišnjom nagradom Instituta Ruđer Bošković za znanstveni rad.

Aktivni je speleolog u Speleološkom odsjeku HPD Željezničar gdje je sudjelovala te vodila nekoliko projekata vezanih za zaštitu krškog podzemlja te istraživala podzemlje Nacionalnog Parka Plitvička jezera te Crnopca (Velebit). Članica je uredništva stručnog časopisa Speleolog.