HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticaj mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.
Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju.

Na V. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 30. studenog 2021. godine, mladi znanstvenici su održali predavanje o svom istraživačkom radu te sudjelovati u procesu selekcije za dodjelu Nagrade.

Nakon prezentacije znanstvenog rada 30. studenog 2021. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Fidelte d.o.o., odabran je dr. sc. Hrvoje Rimac. U ime organizatora čestitamo nagrađenome!

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2021. godine:
dr. sc. Hrvoje Rimac

Dr. sc. Hrvoje Rimac je održao predavanje s naslovom:
The Complementarity Principle in Docking Procedures: Evaluation of the Correctness of Binding Poses

 

Hrvoje Rimac je rođen 1988. godine u Zagrebu. Diplomirao je farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2011. godine te molekularnu biotehnologiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 2013. godine. Dobitnik je Stipendije grada Zagreba i Rektorove nagrade. Doktorski rad na temu „Interakcije flavonoida i odabranih ksenobiotika pri vezanju na humani serumski albumin“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirze Bojića i prof. dr. sc. Branke Zorc, obranio je 2017. godine s ocjenom summa cum laude. Znanstveno se usavršavao tri mjeseca na Nacionalnom institutu za agronomska istraživanja (franc. Institut national de la recherche agronomique, INRA) u Avignonu, Francuska, kroz stipendiju Vlade Republike Francuske, a u akademskoj godini 2019/20 je bio na poslijedoktorskom usavršavanju na Južnouralskom državnom sveučilištu (South Ural State University, SUSU), Čeljabinsk, Ruska Federacija, u Laboratoriju za računalno modeliranje lijekova (Laboratory of Computational Modeling of Drugs). Sudjelovao ili sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Farmaceutska kemija 1, Biokemija lijekova, Dizajniranje novih lijekova i Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika te je suator sveučilišnog udžbenika „Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova“ (2020.). 2021. godine je postao docent te je od akademske godine 2021./2022 i voditelj kolegija na engleskom jeziku Medicinal Chemistry. Bio je suradnik na jednom završenom uspostavnom HRZZ projektu i suradnik je i na dva uspostavna projekta u tijeku. Sudjelovao je i na projektu financiranom od strane Ruskog ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i jednom projektu MZOŠ-a. Sveukupno je objavio 20 znanstvenih (od čega je na 7 radova prvi, a na 6 radova dopisni autor) i 3 stručna rada, te je sudjelovao na znanstvenim skupovima s 2 pozvana predavanja, 5 usmenih i 25 posterska priopćenja. Sudjelovao je u organizaciji 4 znanstvena skupa, višegodišnji je organizator i voditelj mjesečnih sastanaka doktoranada i poslijedoktoranada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je trenutno jedan od urednika (Topic Editor) u znanstvenom časopisu Pharmaceutics i gost urednik posebnog izdanja istog časopisa pod nazivom „Covalent Inhibitors as Selective Drug Candidates“. Godine 2021. dobio je Nagradu mladim znanstvenicima koje dodjeljuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta. Član je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju. Područje njegovog istraživačkog interesa uključuje računalni dizajn bioaktivnih molekula i molekulsku dinamiku, računalno i eksperimentalno ispitivanje interakcija liganada i makromolekula te inhibicije i indukcije CYP enzima.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticaj mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.
Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju.

Na V. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 30. studenog 2021. godine, mladi znanstvenici su održali predavanje o svom istraživačkom radu te sudjelovati u procesu selekcije za dodjelu Nagrade.

Nakon prezentacije znanstvenog rada 30. studenog 2021. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Fidelte d.o.o., odabran je dr. sc. Hrvoje Rimac. U ime organizatora čestitamo nagrađenome!

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2021. godine:
dr. sc. Hrvoje Rimac

Dr. sc. Hrvoje Rimac je održao predavanje s naslovom:
The Complementarity Principle in Docking Procedures: Evaluation of the Correctness of Binding Poses

 

Hrvoje Rimac je rođen 1988. godine u Zagrebu. Diplomirao je farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2011. godine te molekularnu biotehnologiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 2013. godine. Dobitnik je Stipendije grada Zagreba i Rektorove nagrade. Doktorski rad na temu „Interakcije flavonoida i odabranih ksenobiotika pri vezanju na humani serumski albumin“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirze Bojića i prof. dr. sc. Branke Zorc, obranio je 2017. godine s ocjenom summa cum laude. Znanstveno se usavršavao tri mjeseca na Nacionalnom institutu za agronomska istraživanja (franc. Institut national de la recherche agronomique, INRA) u Avignonu, Francuska, kroz stipendiju Vlade Republike Francuske, a u akademskoj godini 2019/20 je bio na poslijedoktorskom usavršavanju na Južnouralskom državnom sveučilištu (South Ural State University, SUSU), Čeljabinsk, Ruska Federacija, u Laboratoriju za računalno modeliranje lijekova (Laboratory of Computational Modeling of Drugs). Sudjelovao ili sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Farmaceutska kemija 1, Biokemija lijekova, Dizajniranje novih lijekova i Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika te je suator sveučilišnog udžbenika „Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova“ (2020.). 2021. godine je postao docent te je od akademske godine 2021./2022 i voditelj kolegija na engleskom jeziku Medicinal Chemistry. Bio je suradnik na jednom završenom uspostavnom HRZZ projektu i suradnik je i na dva uspostavna projekta u tijeku. Sudjelovao je i na projektu financiranom od strane Ruskog ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i jednom projektu MZOŠ-a. Sveukupno je objavio 20 znanstvenih (od čega je na 7 radova prvi, a na 6 radova dopisni autor) i 3 stručna rada, te je sudjelovao na znanstvenim skupovima s 2 pozvana predavanja, 5 usmenih i 25 posterska priopćenja. Sudjelovao je u organizaciji 4 znanstvena skupa, višegodišnji je organizator i voditelj mjesečnih sastanaka doktoranada i poslijedoktoranada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je trenutno jedan od urednika (Topic Editor) u znanstvenom časopisu Pharmaceutics i gost urednik posebnog izdanja istog časopisa pod nazivom „Covalent Inhibitors as Selective Drug Candidates“. Godine 2021. dobio je Nagradu mladim znanstvenicima koje dodjeljuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta. Član je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju. Područje njegovog istraživačkog interesa uključuje računalni dizajn bioaktivnih molekula i molekulsku dinamiku, računalno i eksperimentalno ispitivanje interakcija liganada i makromolekula te inhibicije i indukcije CYP enzima.