HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Dugogodišnja suradnja članova Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanje u području odgoja i obrazovanja, potakla je inicijativu o potpisivanju Sporazuma. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predsjednik Hrvatskoga kemijskoga društva, prof. dr. sc. Vladislav Tomišić potpisali su Sporazum o suradnji, 24. siječnja 2022. u Zagrebu. Potpisivanje Sporazuma predstavlja osnaživanje ljudskih potencijala zbog provođenja niza zajedničkih aktivnosti poput stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kemije, provedbe natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz kemije u Republici Hrvatskoj te drugim oblicima suradnje na unaprjeđivanju znanstvenoga polja i nastavnoga predmeta Kemija.

Potpisnici Sporazuma, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, razmijenili su ideje o mogućem zajedničkom djelovanju te izrazili zadovoljstvo zbog stvaranja temelja za proširivanje suradnje vezano za promicanje kemijskih znanja i neophodnih vještina za život suvremenog čovjeka. Tradicija postojanja nastavne školske prakse iz kemije u Republici Hrvatskoj i doprinos kemijskoj znanstvenoj zajednici, prepoznata je u svijetu zbog značajnih znanstvenih djela o čemu svjedoče i djela hrvatskih nobelovaca, Vladimira Preloga i Lavoslava Ružičke. Primjenjivost kemijskih znanja u svakodnevnom životu suvremenog čovjeka kao i poznavanje osnovnih zakonitosti održiva življenja, izazov su za buduću suradnju krovnog strukovnog društva kemičara u Republici Hrvatskoj i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Obavijest na stranicama AZOO

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Dugogodišnja suradnja članova Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanje u području odgoja i obrazovanja, potakla je inicijativu o potpisivanju Sporazuma. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predsjednik Hrvatskoga kemijskoga društva, prof. dr. sc. Vladislav Tomišić potpisali su Sporazum o suradnji, 24. siječnja 2022. u Zagrebu. Potpisivanje Sporazuma predstavlja osnaživanje ljudskih potencijala zbog provođenja niza zajedničkih aktivnosti poput stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kemije, provedbe natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz kemije u Republici Hrvatskoj te drugim oblicima suradnje na unaprjeđivanju znanstvenoga polja i nastavnoga predmeta Kemija.

Potpisnici Sporazuma, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, razmijenili su ideje o mogućem zajedničkom djelovanju te izrazili zadovoljstvo zbog stvaranja temelja za proširivanje suradnje vezano za promicanje kemijskih znanja i neophodnih vještina za život suvremenog čovjeka. Tradicija postojanja nastavne školske prakse iz kemije u Republici Hrvatskoj i doprinos kemijskoj znanstvenoj zajednici, prepoznata je u svijetu zbog značajnih znanstvenih djela o čemu svjedoče i djela hrvatskih nobelovaca, Vladimira Preloga i Lavoslava Ružičke. Primjenjivost kemijskih znanja u svakodnevnom životu suvremenog čovjeka kao i poznavanje osnovnih zakonitosti održiva življenja, izazov su za buduću suradnju krovnog strukovnog društva kemičara u Republici Hrvatskoj i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Obavijest na stranicama AZOO