HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticaj mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn. Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju.

Na III. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 12. studenog 2019. godine mladi znanstvenici su održali predavanje o svom istraživačkom radu te su po prvi puta imali mogućnost sudjelovati u procesu selekcije za dodjelu Nagrade.

Kako je ova godina posebno neuobičajena zbog pandemije, neće se održati planirano uručivanje nagrade. No, najvažnije da i u ovakvim uvjetima proces dodjele nagrade ide i dalje.

Nakon prezentacije znanstvenog rada u studenom 2019. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Fidelte d.o.o., odabran je dr. sc. Đani Škalamera. U ime organizatora čestitamo nagrađenome.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2019. godine:
dr. sc. Đani Škalamera

Dr. sc. Škalamera je održao predavanje s naslovom: “Synthesis and Evaluation of QS-17/18-Based Vaccine Adjuvants“.

Đani Škalamera rođen je 1986. godine u Rijeci. Diplomirao je Kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.), gdje je 2015. obranio doktorsku disertaciju: „Sinteza, mehanizmi fotokemijskih reakcija nastajanja i biološka aktivnost benzenskih, naftalenskih i antracenskih kinon-metida“ izrađenu na Institutu Ruđer Bošković pod mentorstvom dr. sc. Nikole Basarića, zn. savj. Od 2017. godine radi kao docent na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija: Praktikum organske kemije 2, Fotokemija, Temelji organske kemije i Osnove kemije prirodnih organskih spojeva. Neposredni je voditelj izrade 1 diplomskog rada, mentor je 1 diplomskog rada i 5 završnih radova. Objavio je 22 znanstvena rada, od kojih je 20 citirano u bazi podataka Current Contents. Sudjelovao je na 8 znanstveno-istraživačkih projekata, od čega je na jednom bio voditelj, te na 3 komercijalna projekta. Sudjelovao je na 21 znantvenom skupu i 4 znanstvene škole. Boravio je godinu dana (2018.-2019.) na poslijedoktorskom usavršavanju u grupi Prof. Dr. P. Wanga na University of Alabama at Birmingham (UAB), SAD, gdje se usavršavao u području sinteze prirodnih spojeva složene strukture (saponini) i pripravi njihovih sintetskih derivata u svrhu proučavanja njihove imunoadjuvantske aktivnosti. Član je Hrvatskog kemijskog društva, koje ga je odabralo kao predstavnika Hrvatske na radionici EuChemS-a 2020. godine (YIW2020). Dobitnik je medalje Kemijskog odsjeka PMF-a za izvrstan uspjeh kroz cijeli studij, a za vrijeme doktorskog studija bio je stipendist Zaklade Adris. Dobitnik je nagrade ravnatelja IRB-a za najbolji znanstveni rad publiciran tijekom 2014. godine. Dosadašnji znanstveni rad doc. dr. sc. Đanija Škalamere obuhvaća nekoliko vrlo različitih područja, čiji je zajednički nazivnik organska kemija: organska sinteza, fotokemija, kemija reaktivnih međuprodukata, dizajn bioaktivnih molekula, proučavanje supramolekulskih interakcija, spektroskopija te na kraju vrlo zahtjevno područje kemije prirodnih organskih spojeva, čime se nastavlja baviti nakon poslijedoktorskog usavršavanja.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine nastao je zajednički prijedlog HKD-a i Fidelte d.o.o. o dodjeli nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima (dalje u tekstu Nagrada). Danas je ovaj prijedlog zaokružen potpisom vodećih ljudi obje institucije.

Cilj Nagrade je poticaj mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije.

Nakon izlaganja svog znanstvenog rada na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju, znanstvenici mlađi od 35 godina imaju mogućnost prijaviti se za Nagradu. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn. Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju.

Na III. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 12. studenog 2019. godine mladi znanstvenici su održali predavanje o svom istraživačkom radu te su po prvi puta imali mogućnost sudjelovati u procesu selekcije za dodjelu Nagrade.

Kako je ova godina posebno neuobičajena zbog pandemije, neće se održati planirano uručivanje nagrade. No, najvažnije da i u ovakvim uvjetima proces dodjele nagrade ide i dalje.

Nakon prezentacije znanstvenog rada u studenom 2019. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici HKD-a i Fidelte d.o.o., odabran je dr. sc. Đani Škalamera. U ime organizatora čestitamo nagrađenome.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2019. godine:
dr. sc. Đani Škalamera

Dr. sc. Škalamera je održao predavanje s naslovom: “Synthesis and Evaluation of QS-17/18-Based Vaccine Adjuvants“.

Đani Škalamera rođen je 1986. godine u Rijeci. Diplomirao je Kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.), gdje je 2015. obranio doktorsku disertaciju: „Sinteza, mehanizmi fotokemijskih reakcija nastajanja i biološka aktivnost benzenskih, naftalenskih i antracenskih kinon-metida“ izrađenu na Institutu Ruđer Bošković pod mentorstvom dr. sc. Nikole Basarića, zn. savj. Od 2017. godine radi kao docent na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija: Praktikum organske kemije 2, Fotokemija, Temelji organske kemije i Osnove kemije prirodnih organskih spojeva. Neposredni je voditelj izrade 1 diplomskog rada, mentor je 1 diplomskog rada i 5 završnih radova. Objavio je 22 znanstvena rada, od kojih je 20 citirano u bazi podataka Current Contents. Sudjelovao je na 8 znanstveno-istraživačkih projekata, od čega je na jednom bio voditelj, te na 3 komercijalna projekta. Sudjelovao je na 21 znantvenom skupu i 4 znanstvene škole. Boravio je godinu dana (2018.-2019.) na poslijedoktorskom usavršavanju u grupi Prof. Dr. P. Wanga na University of Alabama at Birmingham (UAB), SAD, gdje se usavršavao u području sinteze prirodnih spojeva složene strukture (saponini) i pripravi njihovih sintetskih derivata u svrhu proučavanja njihove imunoadjuvantske aktivnosti. Član je Hrvatskog kemijskog društva, koje ga je odabralo kao predstavnika Hrvatske na radionici EuChemS-a 2020. godine (YIW2020). Dobitnik je medalje Kemijskog odsjeka PMF-a za izvrstan uspjeh kroz cijeli studij, a za vrijeme doktorskog studija bio je stipendist Zaklade Adris. Dobitnik je nagrade ravnatelja IRB-a za najbolji znanstveni rad publiciran tijekom 2014. godine. Dosadašnji znanstveni rad doc. dr. sc. Đanija Škalamere obuhvaća nekoliko vrlo različitih područja, čiji je zajednički nazivnik organska kemija: organska sinteza, fotokemija, kemija reaktivnih međuprodukata, dizajn bioaktivnih molekula, proučavanje supramolekulskih interakcija, spektroskopija te na kraju vrlo zahtjevno područje kemije prirodnih organskih spojeva, čime se nastavlja baviti nakon poslijedoktorskog usavršavanja.