slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Konferencijska izdanja

 

Sažetci sa 5HKKO će biti tiskani u Knjizi sažetaka.

Knjiga sažetaka sadržavat će produljene sažetke plenarnih predavanja i radionica, te sve druge sažetke.

Knjiga sažetaka i konačna verzija programa bit će dostupni na registracijskom stolu.

 

Pregled konferencije 5. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
Split, 2. - 5. studenoga 2022.

KontaktHrvatsko kemijsko društvo

Adresa: Horvatovac 102a
  Zagreb HR-10000, Croatia
Tel: +385-(0)1-4606-163
E-mail: cwce@hkd.hr
ili putem: Kontakt-obrasca