slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Slanje priloga

Vaši sažetci zasigurno će uvećati uspjeh 4HKKO.

Priopćenja možemo podijeliti na dvije općenite vrste: priopćenja istraživačke naravi i priopćenja o dobroj nastavnoj praksi (nastavno iskustvo).

Svakom prijavljenom sažetku bit će dodijeljena dva neovisna recenzenta. Tijekom recenzijskog postupka anonimnost autora i recenzenata je zajamčena. Kratka usmena priopćenja bit će odabrana na temelju mišljenja recenzenata i u dogovoru s autorima. Isto vrijedi i za sažetke ponuđenih radionica.

RADIONICE

Jedna radionica traje 90 minuta. Šaljete li svoj sažetak, a želite održati radionicu, naznačite to u Prijavnom obrascu. S obzirom na ostatak programa i konferencijske ciljeve, sudionici će gotovo sigurno biti podijeljeni u skupine. Stoga će pojedinu radionicu biti potrebno ponoviti nekoliko puta. Želja nam je da svatko sudjeluje u najvećem mogućem broju radionica. Raspored radionica bit će objavljen naknadno. Za sve dodatne informacije o radionicama javite se na: cwce@hkd.hr.

KRATKA USMENA PRIOPĆENJA

Odabrani sažetci bit će prezentirani kao kratka usmena priopćenja. Autori će o prihvaćanju priopćenja i mogućem načinu izlaganja biti obaviješteni do 15. listopada 2018. godine.

Planirano vrijeme za kratka usmena priopćenja je 15 minuta, što uključuje do 5 minuta diskusijskog vremena. Molimo Vas da ovo vrijeme izlaganja, za sada, uzmete kao okvirno. Konačna odluka o duljini pojedinog izlaganja bit će donesena tek nakon što bude poznat ukupan broj usmenih priopćenja. Dakle, nakon 20. listopada 2018. godine.

Za usmena priopćenja bit će osigurana uporaba projektora, računalna podrška i uporaba aplikacije MS PowerPoint. Svoje prezentacije možete donesti na USB memoriji ili na CD-u.

Recenzenti će sažetke vrednovati na temelju sljedećih kriterija:

  1. Značaj priopćenja za odabranu konferencijsku temu i konferencijske ciljeve
  2. Teorijska podloga rada i razlozi za rad
  3. Dizajn istraživanja i metodologija analize podataka (ako je primjenjivo)
  4. Rezultati istraživanja (u slučaju istraživačkog rada) ili kvaliteta opisa primjera dobre nastavne prakse koji su utemeljeni na rezultatima edukacijskih istraživanja (u slučaju priopćenja o dobroj nastavnoj praksi)
  5. Utjecaj na buduća istraživanja, nastavnu praksu i edukacijsku politiku
  6. Organizacija teksta i jasnoća izlaganja

Recenzenti se trebaju osvrnuti na svaki pojedini kriterij.

Ukoliko njihov sažetak ne bude odabran za usmeno priopćenje, nadamo se da ćete svoj rad prikazati plakatom.

Broj priopćenja po jednom autoru nije ograničen.

PLAKATI

Maksimalne dimenzije plakata su 90 × 120 cm (širina × visina), a sadržaj im treba biti čitljiv s udaljenosti od približno jedan metar. Vrijeme izlaganja plakata bit će naknadno objavljeno.

JEZIK

Potičemo autore da svoje sažetke predaju na engleskom jeziku (službeni jezik HKKO). Ali, sažetke možete predati i na hrvatskom jeziku.

>> Kako napisati sažetak

Pregled konferencije 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
Split, 7. - 10. studenoga 2018.

KontaktHrvatsko kemijsko društvo

Adresa: Horvatovac 102a
  Zagreb HR-10000, Croatia
Tel: +385-(0)1-4606-163
Fax: +385-(0)1-4606-131
E-mail: cwce@hkd.hr
ili putem: Kontakt-obrasca