slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Rokovi

Sažetci:

Predaja sažetka: 25. rujna 2018. godine

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 10. listopada 2018. godine

Rana prijava: 10. listopada 2018. godine

 

Pregled konferencije 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
Split, 7. - 10. studenoga 2018.

KontaktHrvatsko kemijsko društvo

Adresa: Horvatovac 102a
  Zagreb HR-10000, Croatia
Tel: +385-(0)1-4606-163
Fax: +385-(0)1-4606-131
E-mail: cwce@hkd.hr
ili putem: Kontakt-obrasca