Prijava


Prijave za sve sudionike traju od 20. srpnja do 10. listopada 2016.

Slanje sažetaka do 5. listopada na e-mail adresu sshkd[at]hkd.hr

Upute:Prijave za 3. Simpozij studenata kemičara su zatvorene