Što je SSHKD?

Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva okuplja studente kemije i bliskih studija, a članovi sekcije su također i članovi HKD-a. Cilj sekcije je povezivanje mladih (budućih) kemičara i njihovo uključenje u znanstvena istraživanja te diskusija zajedničkih problema i interesa.

Kako djelujemo?

Sastanci studentske sekcije se redovito održavaju četvrtkom navečer, a organizirani su kao neformalna druženja studenata i starijih kolega kemičara u Sheridan's Pubu. Osim toga, redovito organiziramo predavanja za studente znanstvenog/stručnog/popularnog karaktera, a kao krunu svojeg djelovanja možemo istaknuti naše projekte: Znanstvene čarolije i Simpozij studenata kemičara.

Prošlost i budućnost Studentske sekcije

SSHKD je nastala 1997. godine kako bi se potaklo aktivno sudjelovanje studenata u radu Hrvatskog kemijskog društva. Od samih početaka Sekcija povezuje studente različitih struka i profila. Organiziravši veliki broj radionica, tribina, predavanja i izleta, Studentska se sekcija razvila u jednu od najznačajnijih sekcija HKD-a.
U današnja se vremena sve više mladih još u studentskim danima počinje baviti znanstvenim radom, a tome pridonosi i velika mobilnost studenata, pogotovo izražena nakon ulaska Hrvatske u EU. Zadatak Studentske sekcije u ovom novom vremenu bit će ostvarivanje kontakta s predstavnicima mladih kemičara u Europi kao i predstavljanje svih hrvatskih studenata kemičara u inozemstvu. Osim toga, plan je približiti studentima kemičarima znanstveni rad kroz organizaciju studentske konferencije te olakšavanje komunikacije između studenata i znanstvenika na fakultetima, institutima i u industriji. Također, potrebno je nastaviti ulagati i u popularizaciju znanosti pa pozivamo sve vrijedne i vesele studente željne dobre zabave i zanimljivih pokusa da se pridruže Znanstvenim čarolijama. S obzirom da smo mi ipak mladi studenti, molimo sve starije kemičare da nam pomognu svojim korisnim savjetima i idejama, a nadamo se i što većem broju suradnji.