Prijava

Prijave za sve sudionike traju do 20. listopada 2018.

Slanje sažetaka do 15. listopada na e-mail adresu sshkd[at]hkd.hr

Upute:

© 2014 - 2017 Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva - sva prava pridržana