Program

 

9:30-10:00

Registracija

10:00-10:20

OTVARANJE SIMPOZIJA:
- riječ predsjednice Organizacijskog odbora: Tamara Rinkovec

- riječ pročelnika Kemijskog odsjeka PMF-a: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

- riječ dekanice PMF-a: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

- riječ pročelnika Studentske sekcije Hrvatskog kemijskog društva: Mihael Eraković

 

 

PLENARNA PREDAVANJA:

A2 (predsjedavajuća: Tamara Rinkovec)

10:20-10:50

Ivica Cvrtila (University of Groningen, Groningen)

Acilni hidrazoni, tioli i disulfidi u kemiji sustavâ

10:50-11:20

Marin Sapunar (Institut Ruđer Bošković, Zagreb):
Dinamika molekula u pobuđenim stanjima

11:20-11:30

KRATKA PAUZA

11:30-12:00

Iva Tolić (Institut Ruđer Bošković, Zagreb):
Per aspea ad astra

12:00-12:30

Aleksandar Danilovski (Xellia, Zagreb):
Slojevitost komercijalizacije znanstvene ideje i nužnost kontinuirane edukacije - prednosti nedostataka i nedostatci prednosti

12:30-13:00

COFFEE BREAK“

 

 

USMENA IZLAGANJA:

 

A1 (predsjedavajući: Gregor Talajić)

A2 (predsjedavajući: Demian Kalebić)

13:00-13:15

Marin Liović (PMF, Zagreb):

Imini izvedeni iz 2,4-diklorbenzaldehida

 

Lucija Hok (FBF, Zagreb):

Mehanizam reakcije kloriranja 5-fluorouracila i ekotoksikološka analiza kloriranih produkata

13:15-13:30

Grazia Davidović (PMF, Zagreb):

Sirtuin 3 i hiperoksija: saveznici u borbi protiv tumora

Ina Erceg (PMF, Zagreb):
Početni stadiji biomineralizacije: istraživanje nastajanja amorfnog kalcijevog fosfata metodama raspršenja svjetlosti i laserske difrakcije

13:30-13:45

Mateja Drulak (Odjel za kemiju, Osijek):

Kompleksi bakra s histidin dipeptidom karnozinom

Barbara Radovani (Odjel za biotehnologiju, Rijeka):

Konjugati porfirina u fotodinamičkoj terapiji

13:45-14:00

Stjepan Džalto (FKIT, Zagreb):
Studentska Sekcija HDKI-ja

 

Marija Cvetnić (PMF, Zagreb):

Utjecaj solvatacije na kompleksiranje kationa alkalijskih metala s ketonskim derivatom kaliks[4]arena

14:00-15:00

LUNCH BREAK“

 

14:00-18:00

POSTERSKA SEKCIJA

 

A1 (predsjedavajuća: Andrea Usenik)

A2 (predsjedavajuća: Kristin Becker)

15:00-15:15

Rok Ister (Medicinski fakultet, Zagreb):

In silico probir derivata kumarina i L-askorbinske kiseline na histonskoj demetilazi LSD1 — pametni dizajn novih kemoterapeutika

Patrizia Janković (Odjel za biotehnologiju, Rijeka):
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima

15:15-15:30

Vedran Vuković (PMF, Zagreb):
Računalni probir derivata azitromicina kao potencijalnih inhibitora bakterijskih ribosoma

Mateja Pisačić (PMF, Zagreb):
Kinetika dimerizacije 2-nitrozopiridina i njegovih derivata u čvrstom stanju

 

15:30-15:45

Filip Car i Ivana Ćevid (FKIT, Zagreb):
Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera koji se koriste u 3D tiskanju

Silvija Šafranko (Odjel za kemiju, Osijek):

Taloženje kalcijeva oksalata u uvjetima hiperoksalurije

 

15:45-16:00

Nikolina Lešić (PMF, Zagreb):
Nanočestice cerijeva dioksida - sinteza, karakterizacija i adsorpcija polielektrolita

 

Matea Tokić (PMF, Zagreb):
Supramolekulski sustavi s amfifilnim derivatom -ciklodesktrina - kompleksiranje s adamantanskim gvanidinima i interakcije s DNA

16:00-16:20

COFFEE BREAK“

 

A1 (predsjedavajuća: Matea Sršen)

16:20-16:35

Željko Rapljenović i Luka Vanjur (PMF, Zagreb):
Termoodskočni materijali i anomalni fazni prijelazi

16:35-16:50

Katarina Zirdum (Odjel za biotehnologiju, Rijeka):
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima

16:50-17:05

Ana Dobrinčić i Lucija Tuđen (PBF, Zagreb):
Učinkovitost različitih postupaka ekstrakcije lista masline obzirom na koncentraciju ukupnih fenola i antioksidacijski kapacitet ekstrakta

17:05-17:20

Zvonimir Mlinarić (FBF, Zagreb):

Sinteza i karakterizacija novih hibridnih derivata primakina i vorinostata

 

 

ZAVRŠNICA SIMPOZIJA:

17:25

Popularizacijski odred Entropija (PMF, Zagreb)

 © 2014 - 2017 Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva - sva prava pridržana