Uvodna riječ

Poštovane kolegice i poštovani kolege studenti,

prvi Simpozij studenata kemičara organiziran je u listopadu 2014. godine, na njemu je sudjelovalo stotinjak studenata, održana su četiri predavanja te dvadeset kratkih izlaganja u kojima su studenti iznijeli rezultate svojih dotadašnjih istraživanja. Kako bi se nastavilo povezivanje studenata zainteresiranih za znanstveni rad, i ove se godine 24. listopada organizira, drugi po redu, Simpozij studenata kemičara.
Kao i prošle godine, Simpozij se sastoji od desetominutnih izlaganja prijavljenih i pozvanih studenata predavača, a nakon svakog izlaganja predviđeno je 5 minuta za raspravu. Također, ponovno želimo privući raznovrsne teme iz svih grana primijenjene i čiste kemije. Dugoročni cilj je postići kvalitetnu i učestaliju komunikaciju među studentima različitih smjerova i fakulteta. U ime Organizacijskog odbora pozivam vas da sudjelujete na Simpoziju i svojim dolaskom potvrdite sve izraženiji interes studenata prema istraživačkom radu.

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacijskog odbora
Nikola BedekovićPrijava

Rokovi Upute

Prijave za sve sudionike traju od 10. lipnja do 10. listopada 2015.

Za usmena priopćenja prihvaćaju se samo radovi studenata koji nisu diplomirali

Slanje sažetaka do 1. listopada na adresu sshkd@hkd.hr

Prihvaćaju se samo radovi iz kemije

Predložak za pisanje sažetka možete preuzeti ovdje

Za sva dodatna pitanja svakako nas kontaktirajte. Hvala!
Prijave za drugi Simpozij studenata kemičara su zatvoreneOrganizacija


Službeni organizator Simpozija je Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva pod pokroviteljstvom HKD-a i Kemijskog odsjeka PMF-a. Samu organizaciju vode studenti uz pomoć suradnika.

www.hkd.hr/stus
www.hkd.hr www.pmf.unizg.hr/chem

Nikola Bedeković, predsjednik

Kristina Smokrović

Nea Baus

Mihael Eraković

Ingrid Gregorović

Karolina Kolarić

Milenko Korica

Ana Mikelić

Ana Milas

Tomislav Piteša

Petar Štrbac

Tana Tandarić

Edi Topić

Ana Vlašić

Dr. sc. Dominik Cinčić, doc.

Dr. sc. Vladimir Stilinović, doc.

Danijel Namjesnik, dipl. ing.

Dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.

Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva

Horvatovac 102a

HR-10000 Zagreb, Croatia

E-mail: sshkd@hkd.hrProgram

Program 2. Simpozija studenata kemičara možete preuzeti ovdje: (docx) (PDF)

Registracija

9:30-10:00

Otvaranje

10:00-10:20

-riječ predsjednika Organizacijskog odbora: Nikola Bedeković

-riječ pročelnika Kemijskog odsjeka PMF-a: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

-riječ pročelnice Studentske sekcije Hrvatskog kemijskog društva: Kristina Smokrović


Predavanja


A1 10:20-10:50

Juraj Nikolić

Utjecaj aminskih kompleksa kobalta(III) na nastajanje polioksomolibdata

Opis


A1 10:50-11:20

Mario Špadina

Eksperimentalni i teorijski pristup razumijevanju površinskih svojstava TiO2 nanomaterijala u vodenoj otopini elektrolita

Opis


A1 11:30-12:00

Dajana Barišić

Sinteza i kompleksacijska svojstva aromatskih diurea

Opis


A1 12:00-12:30

PO Entropija

Kemiluminiscencija i kinetika pirotehnike

Opis


Usmena izlaganja


A1 (predsjedavajući: Tomislav Piteša)
A2 (predsjedavajuća: Ana Milas)

13:00-13:15
Nea Baus, Tamara Rinkovec: Izgradnja anorganskih supramolekulskih arhitektura uz pomoć načela posuđenih iz organskih sustava
Lucija Krišto, Ivana Križić: Sinteza novih kinuklidinijevih spojeva kao mogućih površinski aktivnih tvari

13:15-13:30
Kristina Smokrović: Soli 2,4,6-trinitrobenzen-1,3,5-triola s donorima i akceptorima vodikove veze
Dario Dugandžija: Sinteza i karakterizacija novih heterocikličkih α-D-manokonjugata

13:30-13:45
Luka Fotović: Utjecaj reakcijskih uvjeta na supramolekulski ishod sinteze koordinacijskog spoja bakra(II) s iminom izvedenim iz 2-hidroksi-1-naftaldehida
Marina Marinović, Natalija Pantalon Juraj: Dizajn, sinteza i imobilizacija novih fluorescentnih 1,2,3-triazolnih derivata kumarina za primjenu u (bio)kemijskim senzorskim materijalima

13:45-14:00
Nives Matijaković, Nikolina Penić: Polimerizacija halogenidnih i pseudohalogenidnih kompleksa kadmija(II) s izoniazidom i niazidom
Iva Trtanj, Dunja Velagić: Procjena autentičnosti bučinog ulja primjenom plinske kromatografije s masenom spektrometrijom, kolorimetrije i spektroskopijom u bliskom infracrvenom području

A1 (predsjedavajući: Mihael Eraković)
A2 (predsjedavajuća: Tana Tandarić)

15:30-15:45
Neven Golenić, Ivan Ilić, Tomislav Piteša: Visokotemperaturni polimorf 2-amino-4-metilpiridinijeva salicilata
Mirna Jovičić, Lela Pintarić: Modeliranje biokatalitičke sinteze nanočestica CaCO3

15:45-16:00
Ivana Nogalo: Polimorfija Schiffove baze izvedene iz o-vanilina i 3-aminoacetofenona: sinteza, struktura i svojstva
Valentina Havaić: Ferocenoilni derivati pirimidinskih nukleobaza

16:00-16:15
Nikola Bedeković: Binarni sustavi N-(2-karboksifenil)glicina i derivata piridina – vodikove veze i prijenos protona
Karlo Skube, Ingrid Tomljanović: Ekspresija i identifikacija nativno neuređenih proteina (IDP) iz Arabidopsis thaliana nakon izlaganja abiotičkom stresu

16:30-16:45
Edi Topić, Nikola Bedeković: Kobaloksimi i halogenska veza
Vedran Vuković: Razvoj testova za analizu metilacije DNA regulatornih regija gena GMNN i EZH2 i njihova primjena u istraživanju podtipova difuznog B-velikostaničnoga limfoma

A1 (predsjedavajući: Petar Štrbac)
A2 (predsjedavajuća: Ingrid Gregorović)

16:45-17:00
Robert Mićanović: Drvno plastični kompoziti
Tomislav Gregorić: Sinteza i molekulsko modeliranje novih hibrida 1,2,3-triazola i pirimidina s potencijalnim protutumorskim djelovanjem

17:00-17:15
Andrej Kukučka, Milenko Korica: Ispitivanje mogućnosti uklanjanja amonijaka iz podzemne vode umjetnim zeolitom u protočnom sustavu
Petra Gilja, Ana Palajsa: Sinteza i karakterizacija novih urea i semikarbazidnih derivata primakina

17:15-17:30
Jelena Mirković: Uspoređivanje efikasnosti Fenton i foto-Fenton procesa obezbojavanja sintetičke otopine Reactive Red 120
Bernarda Resman, Ivana Šustić: Ekstrakcija fenolnih spojeva iz organskog otpada pokožice grožđa sorte Teran potpomognuta visokim hidrostatskim tlakom

Zatvaranje simpozija

17:45-17:46
PO Entropija: ΔrH<<0


Sponzori

Get Adobe Flash Player. Embedded with the help of embed-swf.org.© 2015 Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva - sva prava pridržana.