6. Simpozij studenata kemičara

26. listopada 2019.

Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Prijave za sve sudionike traju do 20. listopada 2019.

Slanje sažetaka do 13. listopada na e-mail adresu sshkd[at]hkd.hr

Upute:Sponzori


Donatori