image6.jpgimage10.jpgimage5.jpgimage8.jpgimage7.jpgimage2.jpgimage1.jpgimage3.jpgimage11.jpgimage4.jpgimage9.jpg

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI


Prijedlog za osnivanje Odbora za kemiju u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

 

S ciljem daljnjeg razvoja i promocije kemijskih znanosti u Hrvatskoj, redoviti članovi Hrvatske akademije iz područja kemijskih znanosti predlažu utemeljenje Odbora za kemiju u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Imajući na umu zadatke Hrvatske akademije definirane u njenoj viziji i misiji kao i postojeće stanje u kemijskim znanostima, visokom obrazovanju u području kemije i pratećoj industriji, predlagači osnivanjem Odbora žele potaknuti aktivniju suradnju između Hrvatske akademije i kemijske znanstvene zajednice i povećati doprinos članova Akademije prvenstveno u segmentu strateških smjernica daljnjeg razvoja kemijske znanosti, visokog obrazovanja i kemijske industrije u RH.

Odbor okuplja redovite i članove suradnike Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije, kemičare, te istaknute aktivne i međunarodno priznate istraživače sa Sveučilišta, javnih instituta i industrijskih istraživačkih laboratorija.

 

Odbor za kemiju se osniva sa slijedećim općim ciljevima:

1. Strategija razvoja znanstvenog potencijala - prepoznavanje najuspješnijih mladih istraživača, istaživačkih grupa i znanstvenih tema koje mogu osigurati veću prepoznatljivost/konkurentnost hrvatske kemijske znanosti u svijetu, posebno u segmentu međunarodne suradnje ali i doprinjeti razvoju postojećih ili novih kemijskih tvrtki temeljnih na znanju. Analiza postojećih istraživačkih područja, rezultata i raspoložive znanstvene opreme temeljem međunarodnih kriterija i predlaganje novih međunarodno konkurentijih istraživačkih područja i tema.

2. Strategija razvoja visokog obrazovanja u području kemije - identifikacija suvremenih znanstvenih postignuća i njihovo uključivanje u visoko-obrazove kurikule na diplomskoj i doktorskoj razini.

3. Promocija kemijskih znanosti i istraživanja u društvu - utvrđivanje i javno isticanje doprinosa i važnosti kemijskih istraživanja u razvoju društva, gospodarstva, zdravlja, energetike, industrije, zaštite okoliša i dr. s ciljem podizanja interesa za studij kemije na hrvatskim sveučilištima i poticanje znanstvenih istraživanja u kemiji.

 

U postizanju navedenih općih ciljeva Odbor organizira rasprave na redovitim ili javnim tematskim sjednicama, znanstvene radionice, tematske znanstvene skupove i javna pozvana predavanja istaknutih domaćih i stranih znanstvenika pod pokroviteljstvom Razreda. U provođenju navedenih aktivnosti, Odbor surađuje sa Sveučilištima i javnim institutima, Hrvatskim kemijskim društvom, Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa i drugim institucijama.

 

Akademik Leo Klasinc   Akademik Svetozar Musić
Akademik Nenad Trinajstić   Akademik Vitomir Šunjić
Akademik Mladen Žinić    

 

Editor: Danijel Namjesnik  |  Copyright: HAZU 2017  |  Joomla template by a4joomla