image4.jpgimage9.jpgimage5.jpgimage7.jpgimage11.jpgimage3.jpgimage6.jpgimage1.jpgimage8.jpgimage2.jpgimage10.jpg

Odbor za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU

Izvješće o radu

 

Odbor za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utemeljen je uz odobrenje Razreda i pribavljenog mišljena Uprave HAZU od 23. veljače 2017. a prva sjednica Odbora održana je 28. ožujka 2017. Sastav odbora čine kemičari iz redova redovitih članova HAZU: akademici N. Trinajstić, L. Klasinc, V. Šunjić, S. Musić i M. Žinić; iz redova članova suradnika HAZU, T. Cvitaš, red. prof. (PMF, Zagreb), D. Matković-Čalogović, red. prof. (PMF, Zagreb), M. Cindrić, red. prof. (PMF, Zagreb), te predstojnici najvećih kemijskih odjela i istaknuti djelatnici u industriji, D. Margetić, zn. savjetnik, predstojnik Odjela za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković (IRB) i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva; V. Tomišić, red. prof., pročelnik Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, D. Kralj, zn. savjetnik, predstojnik Zavoda za kemiju materijala (IRB), E. Meštrović, red. prof., senior director, PLIVA-Teva Active Pharmaceutical Ingredients; dr. sc. A. Danilovski, predsjednik uprave Xellia Pharmaceuticals Hrvatska; D. M. Smith, zn. savjetnik, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković; D. Vikić-Topić, red. prof., voditelj NMR centra (IRB); B. Marković, izv. prof., predstojnik Odjela za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; S. Raić-Malić, red. prof., predstojnica Zavoda za organsku kemiju (FKIT, Zagreb); M. Miloš, red. prof., predstojnik Odjela za kemiju (KTF, Split); T. Friščić, izv. prof., Department of Chemistry, McGill University, Montreal, Canada; A. Jukić, red. prof. (FKIT, Zagreb) i predsjednik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, i T. Bolanča, red. prof., dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT, Zagreb). Dužnost prvog predsjednika Odbora u mandatu od 4 god. obavlja akademik M. Žinić. Odbor je do sada održao 4 sjednice. Odbor je pokrenuo izradu web stranice i organizirao predavanje Prof. T. Friščića s Odjela za kemiju Sveučilišta McGill, Montreal, Canada, pod naslovom „Kemija 2.0: drugačija, čišća i efikasnija sinteza bez otapala“ koje je održano u HAZU, 07. rujna 2017. U organizaciji Odbora održan je sastanak sa osvajačima medalja na kemijskim olimpijadama 2016. i 2017. g. i dogovorena je suradnja u praćenju njihovog školovanja i znanstvenog razvitka. Okrugli stol pod nazivom „Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije/primijenjene kemije/kemijske tehnologije“ održan je u organizaciji Odbora 27. rujna 2017. u predavaonici knjižnice HAZU. Događaj je okupio oko 80 sudionika iz HAZU, kemijskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, Instituta Ruđer Bošković, velikih i srednjih (INA, PLIVA, Belupo, Jadran galenski laboratorij) i velikog broja malih tvrtki vezanih za kemiju te predstavnike raznih državnih institucija. Istaknuto je da visoko obrazovanje u kemiji mora pretežno biti usmjereno na rješavanje problema (problem oriented), s puno više praktičnih znanja i laboratorijskog rada, poznavanja rada na instrumentima koji se koriste u određivanju struktura i analitičke svrhe, posebno podizanje razine komunikacijskih i prezentacijskih sposobnosti studenata, usvajanje temeljnih znanja o inovacijama, patentima, patentnoj zaštiti i licencijama, znanja o pisanju izvještaja o znanstvenim istraživanjima i pisanju znanstvenih radova i projekata i dr. U nastavku se planira prikupljanje diskusija i izdavanje dokumenta sa zaključcima iznesenim na Okruglom stolu.

 

Predsjednik Odbora za kemiju
Akademik Mladen Žinić
Editor: Danijel Namjesnik  |  Copyright: HAZU 2017  |  Joomla template by a4joomla