HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

The new 5 years round of the Chemical Genomics Centre will start in 2018. Three Junior Group Leaders have been just appointed and a fourth Group Leader position is now open to applicants.
Details about the Chemical Genomics Centre and the associated vacancy can be found HERE. The deadline for the application is July 20th, 2018.

Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Waldmann
Max Planck Institute of Molecular Physiology
Otto-Hahn-Strasse 11 D-44227 Dortmund
mail: herbert.waldmann@mpi-dortmund.mpg.de
web: www.mpi-dortmund.mpg.de

Na projektu HRZZ-a "Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika" (Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Branka Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) odobreno je zapošljavanje postdoktoranda, do kraja 2019. godine.
Zainteresirane osobe mogu se javiti na mail: bzorc@pharma.hr ili telefon 01-48-56-202.
Uvjeti: završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, PMF-kemija ili Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, te doktorat znanosti (prednost: doktorat iz farmaceutskih znanosti ili kemije).

U sklopu natječaja HRZZ-a "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" odobreno je zapošljavanje doktoranda, koji će raditi na Uspostavnom znanstvenom projektu "Derivati harmina kao potencijalni antimalarici", (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) na vremensko razdoblje od 4 godine.
Predviđeno je zapošljavanje najkasnije do 1. studenoga 2018.
Uvjeti: završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, PMF-kemija ili Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a poželjno je iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu, poglavito sintetskoj organskoj kemiji.

izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić, mag. pharm.
Prodekanica za kvalitetu i poslijediplomske specijalističke studije
Zavod za farmaceutsku kemiju, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01 6394-477
E-mail: zrajic@pharma.hr

4CWCE2018

26HSKIKI

CompChemDay2018

SiSK

ESOR

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

The new 5 years round of the Chemical Genomics Centre will start in 2018. Three Junior Group Leaders have been just appointed and a fourth Group Leader position is now open to applicants.
Details about the Chemical Genomics Centre and the associated vacancy can be found HERE. The deadline for the application is July 20th, 2018.

Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Waldmann
Max Planck Institute of Molecular Physiology
Otto-Hahn-Strasse 11 D-44227 Dortmund
mail: herbert.waldmann@mpi-dortmund.mpg.de
web: www.mpi-dortmund.mpg.de

Na projektu HRZZ-a "Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika" (Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Branka Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) odobreno je zapošljavanje postdoktoranda, do kraja 2019. godine.
Zainteresirane osobe mogu se javiti na mail: bzorc@pharma.hr ili telefon 01-48-56-202.
Uvjeti: završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, PMF-kemija ili Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, te doktorat znanosti (prednost: doktorat iz farmaceutskih znanosti ili kemije).

U sklopu natječaja HRZZ-a "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" odobreno je zapošljavanje doktoranda, koji će raditi na Uspostavnom znanstvenom projektu "Derivati harmina kao potencijalni antimalarici", (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) na vremensko razdoblje od 4 godine.
Predviđeno je zapošljavanje najkasnije do 1. studenoga 2018.
Uvjeti: završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, PMF-kemija ili Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a poželjno je iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu, poglavito sintetskoj organskoj kemiji.

izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić, mag. pharm.
Prodekanica za kvalitetu i poslijediplomske specijalističke studije
Zavod za farmaceutsku kemiju, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01 6394-477
E-mail: zrajic@pharma.hr