HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Hrvatsko kemijsko društvo - Split organizira svoj 213. kolokvij koji će se održati 6. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 13.15 sati u predavaonici F-402, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. Predavanje pod naslovom: "Doprinos istraživanju glukozinolata u biljkama (2004. – 2019.)" održat će izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević, Zavod za organsku kemiju, Kemijsko-tehnološki fakultet Split. Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Mladen Miloš

Poziv i sažetak

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Hrvatsko kemijsko društvo - Split organizira svoj 213. kolokvij koji će se održati 6. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 13.15 sati u predavaonici F-402, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. Predavanje pod naslovom: "Doprinos istraživanju glukozinolata u biljkama (2004. – 2019.)" održat će izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević, Zavod za organsku kemiju, Kemijsko-tehnološki fakultet Split. Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Mladen Miloš

Poziv i sažetak