HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Peti sastanak Sekcije za analitičku kemiju i spektroskopiju Hrvatskog kemijskog društva održan je u četvrtak, 8. studenoga 2018. godine u 11 sati na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb. Na sastanku je gostovati prof. Slavica Ražić, predsjednica Sekcije za analitičku kemiju EuChemS-a. Dnevni red i odabrane materijale možete potražiti na stranici Sekcije

4CWCE2018

26HSKIKI

CompChemDay2018

SiSK

ESOR

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Peti sastanak Sekcije za analitičku kemiju i spektroskopiju Hrvatskog kemijskog društva održan je u četvrtak, 8. studenoga 2018. godine u 11 sati na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb. Na sastanku je gostovati prof. Slavica Ražić, predsjednica Sekcije za analitičku kemiju EuChemS-a. Dnevni red i odabrane materijale možete potražiti na stranici Sekcije