HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Nagradu „Vladimir Prelog“ dodjeljuju Hrvatsko kemijsko društvo i tvrtka PLIVA Hrvatska za područje organske kemije.
Na temelju Pravilnika Hrvatskog kemijskog društva za dodjele nagrada za mlade znanstvenike pravo natjecanja imaju mladi istraživači, državljani Republike Hrvatske koji ne navršavaju više od 35 godina života u godini u kojoj je objavljen natječaj. Nagrada se dodijeljuje za vrijedan znanstveni rad u području organske kemije ostvaren u Republici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postignuća kandidata određuje se na temelju objavljenih znanstvenih radova. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 10 000 kn.
Nagradu će uručiti predsjednik Hrvatskog kemijskog društva i predstavnik PLIVE u sklopu 26. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera. Tom prigodom nagrađeni će održati predavanje o svom znanstvenom radu. Kandidate za nagrade mogu predložiti svi članovi HKD-a stariji od 35 godina. Nominacijski prijedlog treba sadržavati obrazloženje predlagača, životopis kandidata te popis i kopije objavljenih znanstvenih radova.

Poziv i tekst natječaja

4CWCE2018

26HSKIKI

CompChemDay2018

SiSK

ESOR

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

PLIVA - partner HKD-a

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

  NOVOSTI

Nagradu „Vladimir Prelog“ dodjeljuju Hrvatsko kemijsko društvo i tvrtka PLIVA Hrvatska za područje organske kemije.
Na temelju Pravilnika Hrvatskog kemijskog društva za dodjele nagrada za mlade znanstvenike pravo natjecanja imaju mladi istraživači, državljani Republike Hrvatske koji ne navršavaju više od 35 godina života u godini u kojoj je objavljen natječaj. Nagrada se dodijeljuje za vrijedan znanstveni rad u području organske kemije ostvaren u Republici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postignuća kandidata određuje se na temelju objavljenih znanstvenih radova. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 10 000 kn.
Nagradu će uručiti predsjednik Hrvatskog kemijskog društva i predstavnik PLIVE u sklopu 26. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera. Tom prigodom nagrađeni će održati predavanje o svom znanstvenom radu. Kandidate za nagrade mogu predložiti svi članovi HKD-a stariji od 35 godina. Nominacijski prijedlog treba sadržavati obrazloženje predlagača, životopis kandidata te popis i kopije objavljenih znanstvenih radova.

Poziv i tekst natječaja