Organizacija

Organizacijski odbor

Nea Baus, predsjednica

Kristin Becker

Mihael Eraković

Marin Liović

Božena Lovrić

Sara Marijan

Lujo Matasović

Jerko Meštrović

Lucia Ema Sekula

Gregor Talajić

Andrea Usenik

Savjetnici

dr. sc. Dominik Cinčić, doc.

dr. sc. Vladimir Stilinović, doc.

Danijel Namjesnik, dipl. ing.

dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.

Kristina Smokrović, mag. chem.

Nikola Bedeković, mag. chem.

Tomislav Piteša, mag. chem.

Milenko Korica, mag. educ. chem.Službeni organizator


sshkd

Partneri

Simpozij studenata bioloških usmjerenja

© 2014 - 2017 Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva - sva prava pridržana