HKD 24. HSKIKI V. Prelog - laureat Nobelove nagrade

Davor Margetić: Synthesis of Chlorins by Cycloadition of Pheophorbide A and its Derivatives
D. Margetić, Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Znanstveni savjetnik Dr. Davor Margetić je voditelj Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju te v.d. predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković. Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Magistarsku, a zatim i doktorsku disertaciju izradio je u Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju IRB pod stručnim vodstvom Prof. dr. M. Eckert-Maksić te doktorirao 1993. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Nakon doktorata proveo je devet godina (1994-2002) na poslijedoktorskom usavršavanju na Central Queensland University u Australiji, u grupama Prof. R. Warrenera i Prof. D. Butlera. Znanstveni interes dr. D. Margetića usmjeren je na sintezu i istraživanje teorijski interesantnih molekula, razvoj ekološki prihvatljivih metoda u organskoj sintezi (mikrovalna sinteza, mehanokemija, visoki tlak), studij reakcijskih mehanizama i računalnu organsku kemiju. Do danas je objavio 85 radova koje citira baza podataka CC, 9 poglavlja u knjigama i jednu knjigu.

 

©2015 Hrvatsko kemijsko društvo ◊ Sva prava pridržana
Izrada i oblikovanje: Danijel Namjesnik