HKD 24. HSKIKI V. Prelog - laureat Nobelove nagrade

Peter R. Schreiner: Tunneling control of chemical reactions
P. R. Schreiner, Justus-Liebig University, Institute of Organic Chemistry, Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Giessen, Germany

Prof. Peter R. Schreiner je diplomirao na Sveučilištu u Erlangenu u Njemačkoj 1993. godine kod prof. P. v. R. Schleyera, a doktorirao 1995. godine na University of Georgia, Athens, SAD, kod Prof. Henry F. Schaefera III. Nakon habilitacije na Sveučilištu u Götingenu (1996-1999) tri godine (1999-2002) proveo je na Sveučilištu Georgia u SAD-u kao izvanredni profesor. Od 2002. godine radi kao redovni profesor na Justus-Liebig Universität u Giessenu. Znanstveni interesi prof. Schreinera su u području organokatalize, sinteze novih diamantoidnih molekula, studiju mehanizama reakcija i reaktivnih intermedijera, računalnoj kemiji i studiju reakcija tuneliranja. Prof. P. R. Schreiner je urednik važnih znanstvenih časopisa u području računalne kemije te dobitnik niza priznanja i nagrada. Do danas je objavio preko 190 znanstvenih publikacija koje citira baza podataka CC te više knjiga i poglavlja u knjigama

 

©2015 Hrvatsko kemijsko društvo ◊ Sva prava pridržana
Izrada i oblikovanje: Danijel Namjesnik