slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10

Rokovi

Sažetci:

Predaja sažetka: 25. rujna 2016. godine

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 10. listopada 2016. godine

Rana prijava: 10. listopada 2016. godine

 

Pregled konferencije 3. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
Split, 2. - 5. studenog 2016.

KontaktHrvatsko kemijsko društvo

Adresa: Horvatovac 102a
  Zagreb HR-10000, Croatia
Tel: +385-(0)1-4606-163
Fax: +385-(0)1-4606-131
E-mail: cwce@hkd.hr
ili putem: Kontakt-obrasca